Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Nebyla nalezena žádná událost!
22. 11.
2022
3:00 - 3:15

Burza středních škol v Kulturním klubu Skuteč

18. 11.
2022
3:00 - 3:15

Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromečku

09. 11.
2022
3:00 - 3:15

Projektový den ve výuce – polytechnika

07. 11.
2022
3:00 - 3:15

Poznávání ovoce a zeleniny podle chuti

07. 11.
2022
4:00 - 4:15

Podzim ve 2. oddělení školní družiny

07. 11.
2022
8:40

Mimořádné volno vyhlášené ředitelem školy pro žáky ZŠ na den 18.11.2022

04. 11.
2022
1:00 - 1:15

Schůzky rodičů s učiteli ZŠ o prospěchu a chování žáků

03. 11.
2022
8:00 - 9:15

Halloweenská hodina angličtiny

Nebyla nalezena žádná událost!

Galerie

Kontakty

Mgr. Josef Kyncl

ředitel, matematika a fyzika

tel: 469 341 115
email: reditel@zskrouna.cz

IČO: 70986304
DIČ: CZ70986304
adresa: Krouna 303, 539 43

Úřední hodiny podatelny

Pondělí až pátek, 7.00 – 12.00

Elektronickou adresa podatelny

reditel@zskrouna.cz

Identifikátor datové schránky

234jdw7 (určena pro všechny jednotky a veškerou agendu

Datové formáty přijímaných elektronických podán

txt; doc, docx, odt, xls, xlsx, pd

Formáty přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě:

CD-R/RW; DVD-R/RW

Datové zprávy, u kterých je zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systém nebo na zpracovávaných nejsou přijímány. Odesílal datové zprávy je o tomto informován buď datovou zprávou (je-li OVM) nebo elektronickou poštou (kopie odeslané zprávy je uschovávána)

Důsledkem doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podněte a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu bude odložení podání bez jeho zpracovávání (tj. např. bez šetření, bez odpovědi odesílateli, atd.)

Kontakt na jednotlivé části

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mgr. Josef Kyncl

ředitel

tel: 469 341 115
email: reditel@zskrouna.cz

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mgr. Irena Kavková

učitelka pověřená vedením MŠ

tel: 469 341 134
email: irena.kavkova@zskrouna.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Petra Franklová

vedoucí školní jídelny

tel: 469 341 135
email: jidelna@zskrouna.cz

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Lucie Kynclová (ŠD1)

vychovatelka

tel: 702 383 006 (ŠD1)
email: lucie.kynclova@zskrouna.cz

Hana Chmelíková (ŠD2)

vychovatelka

tel: 722 135 595 (ŠD2)
email: hana.chmelikova@zskrouna.cz