ZÁKLADNÍ  ŠKOLA

A MATEŘSKÁ ŠKOLA  KROUNA

539 43 Krouna 303,(469341115, IČO 70986304, bank. sp. ČS  Hlinsko 1145367369/0800

e-mail: zs_krouna@xaz.cz, http://www.zskrouna.cz

 

 

 

 

K o n z u l t a č n í    h o d i n y

šk.r. 2017/2018

 

 

 

Zaměstnanec/funkce

Konzultační hodiny

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

Po 7.30 – 8.15, St 7.30 – 8.15

Mgr. Beniačová Lenka, zástupce řed. školy

Po 11.05 – 12.00, Út 7.30 – 8.15

Mgr. Sádovská Jana, vých. poradce

Čt 9.25 – 10.10

Mgr. Tlapák Roman, metodik prevence

Čt 8.25 – 9.10

 

 

Mgr. Novotná Věra, tř. učitel I. tř.

Po 10.20 – 11.05, Čt 12.50 – 13.35

Mgr. Šmahelová Hana, tř. učitel II. tř.

Po 13.40 – 14.25, Pá 12.50 – 13.35

Mgr. Broulíková Jitka, tř. učitel III. tř.

Po 12.50 – 13.35, Pá 10.20 – 11.05

Mgr. Žežulková Lenka, tř. učitel IV. tř.

Čt 9.25 – 10.10, Po 10.20 – 11.05

Mgr. Peňázová Miloslava, tř. učitel V. tř.

Po 10.20 – 11.05; Čt 10.20 – 11.05

Mgr. Sádovská Jana, tř. učitel VI. tř.

Út 9.25 – 10.10; Čt 9.25 – 10.10

Mgr. Tlapák Roman, tř. učitel VII. tř.

Po 8.25 – 9.10; Čt 8.25 – 9.10

Mgr. Laštůvková Dana, tř. učitel VIII. tř.

Út 9.25 – 10.10; čt 9.25 – 10.10

Mgr. Urbanová Jitka, tř. učitel IX. tř.

Po 8.25 – 9.10, Út 10.20 – 11.05

Boušková Helena

St 10.20 – 11.05, Čt 12.50 – 13.25

Tichá Kristýna

Út 9.25 – 10.10, St 9.25 – 10.10

Pardusová Ilona

Po 15.30 – 16.15, Čt 15.30 – 16.15