Setkání přátel interaktivní výuky - SmartPoint 2017 [12.11.2017]
Přidal Josef Kyncl, 12. listopad 2017

Setkání přátel interaktivní výuky - SmartPoint 2017

 

V úterý 7. listopadu 2017 hostila naše škola setkání přátel interaktivní výuky pod názvem SmartPoint 2017. Formát menších setkání navazuje na Krajské konference o podpoře interaktivní výuky pořádané v minulých letec pod názvem Smart kluby.

Letošního setkání se zúčastnilo více než 35 hostů z celkem 19 škol a institucí z celého Pardubického kraje. Témata seminářů a diskuzí se týkala jak posledních trendů v interaktivní výuce: novinky sw Smart Notebook, možnosti využití nejmodernějších technologií ve skupinové výuce i v zájmovém vzdělávání (např. ŠD), robotické stavebnice VEX jako nástroj po podporu technického a logického myšlení žáků a bezdrátové měřící senzory Pasco pro podporu výuky přírodních věd, tak i jednoho z pro školy nejpalčivějších témat současnosti - blížící se termín platnost evropské směrnice o ochraně osobních údajů GDPR, která bude pro školy znamenat obrovskou administrativní zátěž a např. pro naši školu bude znamenat v roce 2018 zbytečné náklady ve výši okolo 100.000,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

text: Mgr. Josef Kyncl, foto: Mgr. Lenka Beniačová