Informace k přijímacímu řízení na SŠ [07.11.2018]
Přidal Josef Kyncl, 07. listopad 2018

Ve školním roce 2018/19 (tedy pro přijímání do prvních ročníků středních škol od 1.9.2019) platí pro přijímací řízení až na pár výjimek stejná pravidla jako v minulém školním roce.

Výjimky se týkají zejména podrobné specifikace průběhu jednotné přijímací zkoušky žáků s SVP.

 

Níže uvedené prezentace obsahují důležité informace pro zejména pro žáky 9. ročníku přijímací a jejich rodiče.

 

Nejdůležitější údaje a termíny:

- využijí-li rodiče možnost podat přihlášku prostřednictvím naší školy, je potřeba vyplněné přihlášky se všemi náležitostmi (např. potvrzení od lékaře) dodat do ZŠ v případě přihlášky na obor s talentovou zkouškou do 20.11.2018; na obor bez talentové zkoušky do 16.2.2019;

- v případě, že si žák bude přihlášku podávat sám je termín podání na obor s talentovou zkouškou do 30.11.2018, na obor bez talentové zkoušky do 1.3.2019, uvedené termíny znamenají, že přihlášky již musí být v SŠ;

- do oborů s maturitní zkouškou se bude konat jednotná přijímací zkouška z Č a M a střední škola ji může dále doplnit o školní část přijímacích zkoušek

- žák může konat jednotnou část zkoušek 2x (na 1. a na 2. škole v termínech podle pořadí škol na přihlášce), přičemž se mu započítává lepší z výsledků

 

Termíny jednotných zkoušek do čtyřletých studijních oborů s maturitou:

1. termín: 12.4.2019

2. termín: 15.4.2019

náhradní termíny: 13. a 14.5.2019

 

Prezentace k prohlédnutí nebo ke stažení:

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

Prospěchová stipendia ve školním roce 2019/2020

 

Mgr. Kyncl Josef