Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vzdělávací programy školy

Vzdělávací program Školní vzděl. program pro základní vzdělávání “Základní škola”, č.j. ZŠ Kr/73/2016

realizován ve školní roce:
2021/2022 v 1. až 9. ročníku
2020/2021 v 1. až 9. ročníku
2019/2020 v 1. až 9. ročníku
2018/2019 v 1. až 9. ročníku
2017/2018 v 1. až 9. ročníku
2016/2017 v 1. až 9. ročníku

 

Povinně volitelné předměty:
– Seminář z matematiky
– Seminář z českého jazyka
– Informatika
– Vedení domácnosti
– Konverzace z Aj
– Volitelná výtvarná výchova
– Fyzikálně chemická praktika
– Komunikační činnosti

 

Péče o žáky s vývojovými poruchami učení

Žáci s vývojovými poruchami učení docházející do Základní školy Krouna se vyučují společně se svými vrstevníky. Individuální péče o ně spočívá v používání speciálních metod a forem výuky a hodnocení výsledků vzdělávání žáků, využívání slovního hodnocení (průběžného i na vysvědčení), přístupu ke specializovaným učebním pomůckám, využívání individuálních vzdělávacích plánů a v případě žáků 2. až 5. ročníku i formou speciální reedukační péče. Vše ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi a samozřejmě i rodiči žáků.