Beseda s kronikářkou obce

Žáci I. stupně mají v rámci hodin prvouky a vlastivědy poznávat historii života našich předků. V poslední době, zvláště technika, změnila život lidí k nepoznání, přesto je třeba se seznamovat s hodnotami, které svou pílí, umem a dovedností naši předkové vytvořili.
Proto se v pondělí 5. října 2009 konala pro žáky III. a IV. třídy beseda s paní Hanou Moravcovou, kronikářkou obce Krouna. Poutavé vyprávění paní Moravcové zavedlo děti do minulých časů v naší obci i obcích spádových. Žáci se také seznámili s pověstí o vzniku jména obce Krouna. Povídání doplnila paní kronikářka ukázkami ručních prací našich babiček, hračkami z dílny pana Bukáčka, tradičními dýmkami a vyprávěním o jejich výrobě a hlavně přinesla ukázat dětem kroniky obce. Žáky obeznámila s prací kronikářky, způsobem zápisu do kroniky, s pravidly, která se musí při zápisu dodržovat a také s tím, jaké důležité informace má kronika obsahovat. Besedu děti sledovaly s velkým zájmem a paní Moravcové velmi děkujeme.

                                             

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii

 

Za vyučující  Mgr. Hana Šmahelová a Mgr. Lenka Beniačová

Událost je ukončena.

Datum

Říj 08 2009
Expired!

Leave a comment