Celoroční čtenářská soutěž

Celoroční čtenářská soutěž

 

Čtení je důležité nejen pro kulturní růst žáků, ale i pro jejich učení ve všech vzdělávacích oblastech. Charakteristický rys naší doby je to, že se na nás ze všech koutů neustále valí nové informace. Žáci se musí naučit rychle orientovat v textu, rozumět obsahu slov, oddělovat důležité informace, které jsou třeba uchovat v paměti, přemýšlet o významu slov, dávat poznatky do souvislostí. Rozvíjení čtenářské gramotnosti každého žáka je proto jedním z hlavních vzdělávacích cílů základního školství.

V letošním školním roce jsme vyhlásili pro žáky naší školy čtenářskou soutěž o nejlepšího čtenáře a současně nabídli žákům možnost se zapojit do projektu Čtení pomáhá.

Žáci od II. do IX. třídy se zaregistrovali na internetu na portále www.ctenipomaha.cz, kde jsou v nabídce prezentovány knihy podle věku čtenářů ve třech kategoriích (1.–5. třída, 6.–9. třída, střední škola). Každý čtenář si zde vybere knihu, po přečtení vyplní test, v němž odpoví na několik otázek vztahujících se ke knize. Za úspěšné vyplnění testu obdrží kredit 50 korun. Odměnu si nemůže vyzvednout v hotovosti, ale věnuje ji na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Podle počtu přečtených knih za celý školní rok 2013/2014 jsme z každé třídy vybrali 3 nejlepší čtenáře, kteří budou odměněni knihou.

Výsledky soutěže – nejlepší čtenáři (v závorkách u jmen je počet knih):

II. třída:   
Tomáš Broulík (20), Aneta Bartošová (15), Vladimír Třísko (13)

III. třída:   
Daniel Tomášek (12), Agáta Chlupáčová (12), Ondřej Švanda (12)

IV. třída:.  
Nina Novotná (21), Natálie Pérková (18), Sára Čáslavská (10),

V. třída:    
Samuel Bureš (10), Marie Gregorová (8), Ondřej Navrátil (7)

VI. třída:   
Jiří Holec (18), Kateřina Hromádková (18), Pavlína Svatoňová (17)

VII. třída:  
Eliška Rychtecká (19), Ondřej Pražák (12), Aneta Filipiová (12)

VIII. třída: 
Lucie Drahošová (25), Tereza Lorencová (24), Petr Kottoniak (18)

IX. třída:   
Helena Pražanová (63)
, Simona Pešková (39), LenkaTalácková (19)

 

Citace z článku českého pedagoga a lingvisty Jiřího Kostečky:

„Dnešní mládež vyměnila knihy za počítače, tablety a mobily, hbitě ovládá a i ve škole používá anglické zkratky typu LOL, ASAP, BTW či CU, zato jí zcela uniká význam nedávno ještě zcela běžných českých slov. Na problémy je zaděláno již v útlém dětství, svůj díl viny mají i rodiče. Vlivem zrychleného životního stylu a moderních technologií ani oni nemají čas, sílu či chuť číst svým malým dětem před spaním. Ztrácíme české vidění světa, ztrácíme mateřštinu. A s tím i svoji identitu. Ztrácíme schopnost vyjádřit naprosto přesně myšlenku, obsah svého vědomí. A s tím ztrácíme i vědomí samo. A co nejhůř: zjevně nám tohle všechno nevadí."


 

 

 

Mgr. Lenka Beniačová

 

 

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 22 2014
Expired!

Leave a comment