Den otevřených dveří u páťáků

Den otevřených dveří u páťáků


Jelikož se rodiče velice často ptají svých dětí, co bylo ve škole, rozhodli jsme se je pozvat do naší třídy, aby se podívali do výuky. První hodinu jsme měli matematiku. Tématem hodiny byly počty s desetinnými čísly. Krátce po začátku hodiny však naše počítání přerušil požární poplach. Všichni včetně rodičů jsme se ukázněně seřadili a dle pravidel odešli před budovu školy. Po návratu do třídy jsme pokračovali v práci. Počítali jsme jak do sešitů, tak i společně na interaktivní tabuli, zasoutěžili jsme si se slovními úlohami a zvládli napsat i pětiminutovku na násobení desetinných čísel číslem přirozeným. Druhou hodinu jsme zdokonalovali svůj rodný jazyk – češtinu. K procvičení a následně i k opakování shody podmětu s přísudkem jsme využili výukový program ve Smart Notebooku. Abychom rodiče zapojili do výuky, opakovací test, zaměřený hlavně na druhy přísudků a podmětů, jsme si i s nimi odhlasovali na hlasovacích staničkách Smart Response. Samozřejmě anonymně . Pracovali jsme i ve dvojicích při tvorbě vět.
Třetí hodinu jsme se učili anglický jazyk. V této hodině jsme četli a překládali článek ze 14. lekce, procvičili si nejen gramatiku této lekce, ale i slovní zásobu. Při samostatné práci v pracovním sešitě si děti ověřily znalost učiva. U tabule jsme pracovali ve skupinách. Společná kontrola zadaných úkolů pomohla rozpoznat, které gramatické jevy je ještě nutno dopilovat. Poslední hodina – vlastivěda – byla hlavně o hledání v mapách a atlasech. Pokud bylo potřeba, hledali jsme doplňující informace na internetu. Morava je území s mnoha zajímavými místy. Proto při plánování potencionální dovolené nebyla o návrhy ze stran žáků nouze. V pracovním listě bylo zadáno doplnění slepé mapy. Nejdříve si každý sám či se sousedem v lavici zkusil doplnit úkol a poté si žáci navzájem radili, kde jednotlivé řeky, pohoří a města leží. Práce s mapami všechny bavila.
Celý den se nám povedl, zapsali jsme si i malý domácí úkol do svých úkolníčků. Pátou hodinu (už bez rodičů) jsme nacvičovali mimořádné situace v rámci tělocviku.

 

Mgr. Lenka Žežulková a páťáci

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 31 2016
Události vypršely

Leave a comment