Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Dopis MŠMT k přijímacímu řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozeslalo dne 29.12.2008 školám dopis týkající se přijímacího řízení na střední školy. Informace v něm uvedené jsou ale určeny i pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce a proto jej publikujeme celý.

 

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,

jak jistě víte, v následujícím období proběhne přijímací řízení do středních škol a konzervatoří odlišným způsobem než v minulých letech. I když Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) není přímým autorem nového způsobu přijímacího řízení, cítí spolu s Vámi spoluzodpovědnost za jeho (co možná nejméně komplikovaný) průběh. S tím souvisí také snaha poskytnout Vám a zejména žákům základních škol a jejich zákonným zástupcům více informací o základních odlišnostech v přijímání oproti předcházejícímu období.

Současně bych Vás chtěl ujistit, že MŠMT vnímá možné problémy, které se s novým modelem přijímacího řízení spojují, a vyvíjí úsilí, jak alespoň v některých oblastech možné nedostatky napravit, nebo vysvětlit. Snaží se také, aby ještě pro tento školní rok byla dodatečně schválena novela některých ustanovení školského zákona, která by alespoň trochu zmírnila možné dopady na průběh nového přijímacího řízení. Věřím, že Parlament ČR některé návrhy MŠMT schválí.

K tomu, aby se žáci a jejich rodiče lépe orientovali v novém způsobu přijímacího řízení, Vám posílám stručný výčet hlavních kroků, které by si měli žáci při letošním přijímacím řízení uvědomit. Tyto informace byly zpracovány do přílohy nazvané „Přijímací řízení 2009 krok za krokem – Informační leták pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče“. Přiložený leták je především určen pro žáky 9. ročníků základních škol, kteří budou podávat přihlášky ke vzdělávání do denního studia ve středních školách. Uchazečům, kteří se hlásí do jiných forem vzdělávání ve středních školách, MŠMT doporučuje kvůli mírným odlišnostem seznámit se s podmínkami nového způsobu přijímacího řízení na webových stránkách MŠMT (www.msmt.cz).

Současně se na Vás obracím s prosbou, abyste informace obsažené v tomto letáku zprostředkovali žákům a jejich rodičům, a to formou, kterou uznáte za nejvhodnější. Můžete také upozornit rodiče na webovou stránku MŠMT, kde tyto informace naleznou.

Přeji Vám pokud možno klidný průběh přijímacího řízení a žákům úspěch při přijetí do školy, kterou si vybrali.

S pozdravem,

Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

Uvedený leták je ke stažení ve formátu PDF zde .

 

 


 

Mgr. J. Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Pro 29 2008
Expired!

Leave a comment