Dopravní výchova

Dopravní výchova v naší škole
 

V předprázdninovém týdnu od 5. do 9. března 2018 proběhly na 1. stupni naší školy hodiny dopravní výchovy. V každém ročníku bylo zaměření hodiny jiné. Žáci první třídy se věnovali reflexním prvkům a správné chůzi po chodníku a přecházení přes silnici. Spolu s druháky jsme se naučili dopravní značky a zopakovali si, jak se správně pohybovat po silnici jako chodec i jako cyklista. Ve třetí třídě jsme se zaměřili převážně na vybavení jízdního kola a bezpečnostní prvky cyklisty. Ve čtvrté třídě se řešily situace v silničním provozu se zaměřením na cyklistu a děti si také zopakovaly postupy nastupování a vystupování z auta, autobusu či chování na zastávkách nebo v dopravních prostředcích hromadné dopravy. Nejstarší žáci páté třídy měli pracovní úkoly zaměřeny na všechny situace v dopravním provozu a podrobněji procvičovali chování chodce, cyklisty, řidiče, chování na přechodu bez semaforu apod.
Všechny děti pracovaly s interaktivními materiály na tabuli, s pracovními listy, které si následně odnesly domů a absolvovaly krátký test. Tento test pro ně připravili žáci druhého stupně při hodině informatiky v PowerPointu. Některé situace si mnozí nanečisto vyzkoušeli přímo „v praxi“ – simulace přecházení přes silnici, rozhlížení se, vyhýbání se na cyklostezce (bruslař, chodec, cyklista) atd.
Děti ze všech tříd se do těchto hodin zapojily s velkým zaujetím, perfektně spolupracovaly a patří jim velká pochvala za znalosti, které mají. Pevně doufám, že nabyté zkušenosti dokáží použít i v běžném provozu.

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

 

Text a foto: Mgr. Lenka Žežulková

 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 22 2018
Expired!

Leave a comment