Ekologická beseda Tonda Obal na cestách

Ekologická beseda Tonda Obal na cestách

 

V pondělí 8. prosince 2014 navštívila naší školu pracovnice společnosti EKO-KOM se vzdělávacím programem Tonda Obal na cestách. Beseda se týkala problematiky odpadů, jejich správného třídění, využití separovaného odpadu a recyklaci.

Programu se zúčastnili žáci I. stupně. Děti pozorně poslouchaly výklad paní lektorky, se zájmem si prohlédly výstavku recyklátů a shlédly krátká videa o likvidaci a recyklaci odpadů. Součástí programu byla též hra, při které si žáci prakticky vyzkoušeli správné třídění odpadu. Žáci byli pozorní a s chutí se zapojovali do všech činností, které pro ně paní lektorka připravila. Děti si prohloubily znalosti týkající se životního prostředí a jeho ochrany.

 

 

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

 

za vyučující I. stupně ZŠ  Mgr. Hana Šmahelová

Událost je ukončena.

Datum

Pro 10 2014
Expired!

Leave a comment