Informace k nepravdivým údajům o cenách školního stravování od ledna 2012

V posledních dnech se ve sdělovacích prostředcích objevily zcela nesmyslné údaje týkající se dopadu změny snížené sazby DPH na ceny za školní stravování od ledna 2012.  Novináři a reportéři přitom ve většině případů vůbec nepochopili mechanismus stanovování cen ve školním stravování a publikují tak nesmyslné údaje o zvýšení ceny oběda ve školních jídelnách o 7,50 Kč na 35,- Kč za oběd.
Vzhledem k tomu, že finanční situace rodin bude od ledna 2012 obecně mnohem složitější než nyní, chtěl bych rodiče alespoň částečně uklidnit a informace šířené médii uvést na pravou míru.

Cena školního stravování (pro zjednodušení například obědu ve školní jídelně) se skládá ze tří hlavních položek:
– suroviny (tj. potraviny – maso, mouka, olej, atd.); tuto část hradí žáci
– mzdy kuchařek
; ty hradí stát
– energie, kuchyňské stroje, údržba kuchyně, náklady na účetnictví, atd.; tyto položky hradí škola z provozního rozpočtu.

Žáci tedy platí pouze suroviny (potraviny) na výrobu obědu. Aby stát, když už školní stravování podporuje formou úhrady mezd kuchařek, zajistil dodržování výživových norem, určuje vyhláškou 105/2005 Sb. závazné poměry jednotlivých složek stravy (např. poměr tuků, zeleniny, mléčných výrobků, atd.) a také cenové rozpětí (aby některé jídelny nevařily neustále jen ta nejlevnější jídla a jiné naopak zase jen ta nejdražší). V současné době pro oběd žáka v kategorii 11 až 15 let platí rozmezí 15,- Kč až 27,50 Kč (tyto hranice ale byly stanoveny již v roce 2008). Novela této vyhlášky, která bude platit od ledna 2012, mění uvedené cenové rozmezí a horní hranici posunuje až na 35,- Kč. To ale v žádném případě neznamená, že oběd bude od ledna 2012 tolik stát. Vyhláška je připravována tak, aby nemusela být od r. 2013 (až DPH u potravin stoupne na 17,5%, případně i více) nebo i později, v důsledku neustálého zdražování potravin, znovu měněna.

Na strávníky v rámci školního stravování tak od ledna dopadne (bohužel) pouze zvýšení DPH u potravin z 10% na 14%. Při současné ceně oběda (potravin) v kategorii 11 až 15 let, která činí 25,- Kč, tak půjde o nárůst o přibližně 1 Kč za oběd.
Již od začátku listopadu ale přijímáme opatření, abychom tento nárůst mohli co nejvíce oddálit. Rozhodl jsem navýšit skladové zásoby trvanlivých potravin (olej, cukr, mouka, atd.) nakoupené ještě se sníženou sazbou DPH na nejvyšší možnou míru (samozřejmě s ohledem na trvanlivost a záruční dobu). Pokud nedojde k nějakému neočekávanému skokovému zvýšení cen samotných potravin (tj. jejich cen bez DPH), předpokládáme, že  nárůst ceny oběda o výše uvedenou přibližně 1 Kč budeme moci odsunout nejméně o 1 měsíc. Ani potom ale v žádném případě nepůjde o nárůst na hodnoty šířené novináři.

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Lis 24 2011
Události vypršely

Leave a comment