Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na SŠ 2008/2009

Přijímací řízení ve šk.r. 2008/2009 (tedy pro letošní deváťáky) se bude v mnohém odlišovat od situace v minulých letech, a to nejen tím, že si žáci mohou již pro první kolo přijímacího řízení podat až 3 přihlášky. Následující řádky obsahují stručný přehled základních pravidel a postupů. Pro podrobnější informace klikněte na příslušné odkazy vedoucí na zákonné normy, na stránky MŠMT nebo na vzory přihlášek ke studiu na střední škole.

– střední školy vyhlašují nejméně 1 kolo přijímacího řízení (tj. může být pouze jedno nebo jich může být třeba šest)

– v prvním kole může uchazeč podat nejvýše 3 přihlášky a to buď na až 3 různé školy nebo na až 3 různé obory na téže střední škole. Nemůže ale podat 3 přihlášky na 1 studijní obor na téže škole. Může ale podat 3 přihlášky na stejný obor na 3 různých školách

– přihlášky by si uchazeči nebo jejich zákonní zástupci měli zajistit sami. V rámci nadstandardních služeb je našim žákům poskytneme, případně si jejich vzory můžete k vyplnění do počítače stáhnout zde (možná je i černobílá varianta, tj. vytištění na černobílé tiskárně nebo zaslání vyplněné přihlášky mailem do naší školy, kde ji barevně vytiskneme)

– uchazeči nebo jejich zákonní zástupci by měli přihlášky kompletně vyplnit (tj. i včetně prospěchu) a předat základní škole k potvrzení pravdivosti údajů, případně si místo toho zajistit ověřené kopie příslušných vysvědčení a přiložit je ke každé přihlášce. V rámci nadstandardních služeb prospěch žákům, kteří dodají předvyplněné přihlášky včas (viz dále), vyplníme a potvrdíme.

– přihlášku se všemi přílohami (viz dále) by měli uchazeči nebo jejich zákonní zástupci sami podat řediteli příslušné střední školy. Opět – pro včas dodané přihlášky se všemi jejich přílohami nabízíme, že je (stejně jako v letech minulých) na příslušné střední školy zašleme.

– přílohy k přihlášce:
 
       – ověřená vysvědčení z posledních 2 ročníků ZŠ (pokud není prospěch vyplněn a základní školou potvrzen přímo na přihlášce)
        – lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, pokud je střední školou vyžadován
        – rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění (ZPS), je-li uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou
       – v případě uchazeče se zdravotním postižením nebo znevýhodněním (např. integrovaní žáci) posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění uchazeče obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací nebo talentové zkoušky
        – dále pak doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy (např. výstupní hodnocení ze ZŠ, doklady o výsledcích v odborných soutěžích, atd.)

– termíny podávání přihlášek:
        – pro obory s talentovou zkouškou musí uchazeč podat přihlášku se všemi náležitostmi (vyplnění, potvrzení, všechny přílohy) řediteli příslušné střední školy do 30.11.2008. Pokud přihlášku se všemi náležitostmi podáte naší škole do 15.11.2008, zajistíme její odeslání na příslušnou střední školu
        – pro ostatní obory uchazeč podat přihlášku se všemi náležitostmi (vyplnění, potvrzení, všechny přílohy) řediteli příslušné střední školy do 15.3.2009. Pokud přihlášku se všemi náležitostmi podáte naší škole do 28.2.2009, zajistíme její odeslání na příslušnou střední školu

– zápisový lístek:
        – uchazeč od ZŠ obdrží 1 zápisový lístek s předvyplněnými osobnímu údaji; bude-li žák přijat na více středních škol, musí se rozhodnout, na kterou skutečně nastoupí a do 5 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí jej musí doručit (z časových důvodů to my již zajistit nemůžeme)  řediteli příslušné střední školy. Pokud tak neučiní, ředitel příslušné střední školy to bude považovat za odmítnutí a přijme jiného uchazeče
        – v případě ztráty zápisového lístku vystaví ZŠ za úhradu náhradní
        – uchazeč, který byl přijat na více školy a na jednu z nich již odevzdal zápisový lístek, jej může vzít zpět (např. pokud si studium rozmyslí a bude chtít nastoupit na jinou školu, kam byl také přijat). Tím se ale definitivně vzdává nároku studovat na škole, odkud lístek bere zpět.

– termíny přijímacích zkoušek:
        – střední školy přijímací zkoušky mohou, ale ani nemusí vypsat (tj. mohou rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí pouze na nzákl. např. dosavadního prospěchu uchazeče)
        – pokud zkoušky vypíší, tak se budou konat v týdnu od 20. do 24.4.2009
        – žák tedy teoreticky může jet na troje přijímací zkoušky na 3 různé školy
        – pokud se termíny přijímacích zkoušek budou krýt, musí si žák vybrat, kam je pojede dělat
        – případy vážný důvodů neúčasti (např. nemoc) řeší zákona a vyhláška (výtah je ke stažení zde )

– další kola přijímacího řízení:
        – nebude-li žák v prvním kole přijat na žádnou školu, může se o přijetí ucházet znovu a to ve středních školách, které vypíší druhé kolo přijímacího řízení (všechny ho ale vypsat nemusí). Do druhého kola již uchazeč může podat libovolné množství přihlášek. Náležitosti přihlášek jsou stejné jako pro kolo první, termíny stanovuje ředitel příslušné střední školy
        – některé školy mohou vypsat ještě i další kola přijímacího řízení, ale bude se jednat pravděpodobně spíše o výjimky

      

Legislativa:

výtah ze školského zákona a příslušné vyhlášky

nejčastější otázky a odpovědi
http://www.msmt.cz/vzdelavani/k-novemu-zpusobu-prijimaciho-rizeni-rijen-2008?ref=m&source=email&lred=1

 

       

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Lis 05 2008
Expired!

Leave a comment