Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Přijímací řízení ve šk.r. 2015/16           

Prezentace Přijímací řízení ve školním roce 2015/16 se týká přijímacího řízení na střední školy, na obory zakončené  s maturitní zkouškou. Je určena pro studenty budoucích prvních ročníků v roce 2016/2017.

Prezentace Vývoj počtu žáků a prospěchová stipendia se týká demografického vývoje počtu studentů na školách zřizovaných Pardubickým krajem, je v ní také přehled učebních oborů a učebních oborů s maturitou. Na tyto obory  Pardubický kraj za daných podmínek poskytuje stipendia. Obory s písmenkem L v kódu oboru, jsou učební obory s maturitou, s písmenkem H jsou učební obory s výučním listem, s písmenkem E jsou učební obory pro děti z praktických škol, ale také pro neúspěšné děti ze základních škol. Rozdíl mezi učebním oborem s maturitou a maturitním oborem (M) je v počtu hodin věnovaných odbornému výcviku.

 

 

Mgr. Jana Sádovská

Událost je ukončena.

Datum

Říj 19 2015
Události vypršely

Leave a comment