Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace k testování dětí a žáků.

Informace k testování dětí a žáků

Základní informace:
– děti v MŠ i žáci ZŠ v prezenční výuce musí absolvovat nejméně 2 antigenní testy týdně

jako testovací dny jsou stanoveny pondělí a čtvrtek
– v MŠ budou děti testovány průběžně během příchodu do MŠ, v ZŠ budou žáci testováni vždy 1. vyučovací hodinu, vlastní průběh testování je popsán níže
–  pokud žák ZŠ v prezenční výuce přijde do školy v testovací den později (např. když zaspí nebo bude u lékaře), bude otestován ihned po příchodu
– pokud žák nebude v testovací den ve škole, bude otestován v den svého návratu do školy a potom další testy již dle daného schématu
– testování nebudou muset absolvovat děti a žáci, kteří měli v posledních 90 dnech pozitivní PCR test na covid-19 a tuto skutečnost doloží škole (lékařská zpráva, potvrzení z laboratoře, případně přeposlaná SMS s výsledkem pozitivního testu), dále děti a žáci, kteří budou mít potvrzení o negativním PCR nebo antigenním testu ne starší než 48 hodin (z běžného  odběrového místa) a nebudou mít žádné příznaky onemocnění covid-19; testovat se nebudou případně muset ani děti a žáci, kteří budou mít certifikát Ministerstva zdravotnictví o absolvování kompletního očkování a od poslední dávky uplyne alespoň 14 dnů
– děti a žáci, které jejich zákonní zástupci nebudou chtít testovat, se nebudou moci prezenční výuky účastnit a jejich absence bude omluvena; jejich vzdělávání pak bude probíhat v režimu jako při běžné nemoci dítěte, tj. zákonní zástupci budou muset sledovat zprávy v systému Bakaláři nebo zajistit vyzvedání úkolů ve škole a učivo probírané ve škole doma s dítětem doplňovat

Průběh testování:
– přestože by testy měly být zvládnutelné i malými dětmi, předpokládá se v případě dětí v MŠ a žáků 1. až 3. ročníku možnost asistence zákonného zástupce nebo další osoby (např. učitele nebo jiného zaměstnance školy)
– u dětí v MŠ si zákonný zástupce buď po příchodu do MŠ vyzvedne testovací sadu a své dítě si v šatně pod dohledem pracovníka MŠ otestuje nebo testování provedou zaměstnanci MŠ ve třídě. V případě, že testování budou provádět zaměstnanci MŠ, je nutné podepsat souhlas s asistencí třetí osoby při provádění testu, který rodiče obdrží v MŠ
– u žáků ZŠ proběhne testování společně 1. hodinu ve třídě; při testování svého dítěte mohou asistovat zákonní zástupci, nicméně vzhledem ke snaze minimalizovat pohyb cizích osob ve škole bychom uvítali co nejmenší využívání této možnosti; s testováním žáků 1. až 3. ročníku budou pomáhat zaměstnanci školy a proto prosíme o podepsání souhlasu s asistencí třetí osoby – souhlas je ke stažení zde–  je potřeba jej vytisknout, podepsat a první den ve škole odevzdat třídní učitelce dítěte.

Do škol by měly být distribuovány 2 druhy antigenních testů:
– LEPU test:
– Singclean test

Naše škola by měla obdržet LEPU testy, ale dokud přesný typ testu budeme vědět až po jejich dodání během pátku 9.4.2021.

Postup pro LEPU test:
– testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr; během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní
dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku; po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
– testovaný otevírá vyhodnocovací kartu, vsouvá výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A), odstraňuje lepicí proužek, dohlížející osoba nakape 6 kapek přiloženého roztoku (všechny ostatní kroky provádí testovaný, je-li toho schopen, sám), otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne
– dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

Instruktážní videa pro oba druhy testů jsou zde 

Co bude dál v případě pozitivního výsledku testu
Další kroky se liší podle toho, jestli se bude jednat o první test v daném týdnu (obvykle pondělí) nebo o druhý test (obvykle ve čtvrtek)
a) pozitivní výsledek při první testu v týdnu
– dítě nebo žák budou umístěni v samostatné místnost s ped. dohledem a zákonní zástupci budou vyzvání k jeho vyzvednutí ze školy
– dítě nebo žák obdrží od školy potvrzení o pozitivní AG testu, rodiče kontaktují dětského lékaře a absolvují potvrzovací PCR test
– do doby výsledků PCR testu bude dítě doma (jako by bylo nemocné)
– při potvrzení pozitivity jsou rodiče povinni informovat školu a následné kroky a opatření stanoví KHS
– při negativním PCR testu rodiče doloží škole negativní výsledek a dítě se vrací k prezenční výuce
b) pozitivní výsledek při druhém testu v týdnu
– zákonní zástupci všech dětí ve třídě budou vyzváni k vyzvednutí dětí ze školy a celá třída od dalšího dne přechází na dálkovou výuku
– dítě nebo žák s pozitivním AG testem obdrží od školy potvrzení o pozitivní testu, rodiče kontaktují dětského lékaře a absolvují potvrzovací PCR test
– do doby výsledků je celá třída na dálkové výuce
– při potvrzení pozitivity jsou rodiče povinni informovat školu a následné kroky a opatření stanoví KHS
– při negativním PCR testu rodiče doloží škole negativní výsledek a celá třída od dalšího dne vrací k prezenční výuce

Dokumenty MŠMT:
Manuál k testování ve školách
Přehled návazných postupů AG testování
Provoz škol od 12.4.2021
Provoz škol a školských zařízení ve šk.r.2020/21 vzhledem ke covid-19

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Dub 08 2021
Expired!

Čas

All Day
Kategorie