Informace o organizaci provozu školy v souvislosti s covid-19

Informace o provozu školy v souvislosti s covid-19 – informace podle stavu k 24.8.2021

Provoz školy bude v plném rozsahu, tj. řádná výuka bez omezení počtu žáků ve skupinách, řádný provoz školní družiny i školní jídelny. Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude postupně zahájena i činnost obvyklých kroužků a výuka náboženství. 

Informace k rouškám, respirátorům a testování jsou uvedeny v samostatném příspěvku.

Nejméně první měsíc provozu školy budou provozní pracovníci provádět dezinfekci rukou všech příchozích osob (žáci i dospělí) před vstupem do budovy školy a před vstupem do školní jídelny, poté při příznivé epidemiologické situaci si budou děti i dospělí před vstupem do školy nebo jídelny ruce dezinfikovat připravenou dezinfekcí samy. Ve škole bude také probíhat zvýšená frekvence úklidu a pravidelná dezinfekce povrchů a prostor. Ve školní jídelně nebude samoobslužný odběr příborů, nápojů, táců, salátů ani polévek.

Žádáme rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. až 9. ročníku, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy nebo z družiny čekali před školou a vyzvednutí dětí řešili přes videotelefon u chodu . V případě rodičů prvňáčků počítáme s tím, že budou zpočátku, nejpozději však do 30.9.2021, své děti doprovázet ráno do šatny a vyzvedávat si je přímo ve školní družině.

Žádám také rodiče, aby školu neprodleně informovali o podezření nebo přímo o výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo v rodině. Pokud se u dítěte objeví respirační obtíže a zvýšená teplota, neposílejte jej prosím do školy. V případě důvodného podezření na onemocnění covid-19 u žáka během pobytu ve škole, bude žák umístěn do izolační místnosti a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.

Hlavním informačním kanálem v souvislosti s covid-19 pro informace ze školy ven budou pro obecné informace webové stránky školy a pro informace související s výukou systém bakaláři – modul Komens. V této souvislosti vyzývám všechny rodiče, kteří přístupové údaje například ztratili, aby si o ně požádali v ředitelně školy. Zákonní zástupci prvňáčků a noví žáci ve vyšších ročnících je dostanou 1.9.2021. Zkontrolujte si prosím včas funkčnost svých přístupů do webové a případně i do mobilní aplikace Bakaláři.

Případná dálková výuka
– novela školského zákona nově obsahuje povinnost žáka účastnit se i distanční výuky
– v případě méně než 50% absence ve třídě bude realizována prezenční výuka, poskytovat dálkovou výuku není povinnost, při překročení 1/3 třídy bychom však chtěli poskytovat streamovanou (živé vysílání přes internet) výuku v dané třídě
– při více než 50% absence je škola povinna realizovat prezenční i distanční výuka; distanční výuku budeme realizovat formou streamování hodin v dané třídě
– při uzavření celé třídy opět zahájíme streamovanou výuku
– při uzavření celé školy opět zahájíme streamovanou výuku

Vyzýváme rodiče, kteří měli v minulém šk. roce doma problémy s kvalitou internetového připojení,  aby pro přechod na případnou distanční výuku včas řešili internetové připojení. Škola disponuje 10 ks výpočetní techniky pro zapůjčení žákům, kteří ze závažných důvodů nebudou disponovat vhodným vybavením. Závaznou podmínkou však bude se do týdne zapojit do on-line výuky a řádně a pravidelně se jí pak účastnit. Při nedodržení této podmínky bude muset žák zapůjčené vybavení vrátit. Je potřeba proto opravdu včas řešit internetové připojení domácnosti.

Manuál MŠMT je ke stažení zde.

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Srp 24 2021
Expired!

Čas

9:15
Kategorie