Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace o organizaci provozu školy v souvislosti s covid-19

Informace o provozu školy v souvislosti s covid-19 – informace podle stavu k 26.8.2020

Provoz školy bude v plném rozsahu, tj. řádná výuka bez omezení počtu žáků ve skupinách, řádný provoz školní družiny i školní jídelny. Pokud nedojde ke zhoršení situace, bude postupně zahájena i činnost obvyklých kroužků a výuka náboženství. 

Žáci nemusí mít žádná prohlášení o bezinfekčnosti a nemusí mít ani roušky.

První 14 dnů provozu školy budou provozní pracovníci provádět dezinfekci rukou všech příchozích osob (žáci i dospělí) před vstupem do budovy školy a před vstupem do školní jídelny, poté při příznivé epidemiologické situaci si budou děti i dospělí před vstupem do školy nebo jídelny ruce dezinfikovat připravenou dezinfekcí samy. Ve škole bude také probíhat zvýšená frekvence úklidu a pravidelná dezinfekce povrchů a prostor. Ve školní jídelně nebude samoobslužný odběr příborů, nápojů, táců, salátů ani polévek.

Žádáme rodiče a další rodinné příslušníky žáků 2. až 9. ročníku, aby omezili vstup do budovy školy na nezbytné minimum a na své děti při vyzvedávání ze školy nebo z družiny čekali před školou a vyzvednutí dětí řešili přes videotelefon u chodu . V případě rodičů prvňáčků počítáme s tím, že budou zpočátku, nejpozději však do 30.9.2020, své děti doprovázet ráno do šatny a vyzvedávat si je přímo ve školní družině.

Žádám také rodiče, aby školu neprodleně informovali o podezření nebo přímo o výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo v rodině. Pokud se u dítěte objeví respirační obtíže a zvýšená teplota, neposílejte jej prosím do školy. V případě důvodného podezření na onemocnění covid-19 u žáka během pobytu ve škole, bude žák umístěn do izolační místnosti a škola neprodleně vyzve rodiče, aby si jej vyzvedli.

Hlavním informačním kanálem v souvislosti s covid-19 pro informace ze školy ven budou pro obecné informace webové stránky školy a pro informace související s výukou systém bakaláři – modul Komens. V této souvislosti vyzývám všechny rodiče, kteří ještě nemají přístupové údaje, aby si o ně požádali v ředitelně školy. Zákonní zástupci prvňáčků je dostanou 1.9.2020.

Případná dálková výuka
– novela školského zákona nově obsahuje povinnost žáka účastnit se i distanční výuky
– v případě méně než 50% absence ve třídě bude realizována prezenční výuka, poskytovat dálkovou výuku není povinnost, při překročení 1/3 třídy bychom však chtěli poskytovat streamovanou (živé vysílání přes internet) výuku v dané třídě
– při více než 50% absence je škola povinna realizovat prezenční i distanční výuka; distanční výuku budeme realizovat formou streamování hodin v dané třídě
– při uzavření celé třídy opět zahájíme streamovanou výuku
– při uzavření celé školy opět zahájíme streamovanou výuku

Vyzýváme rodiče, aby doma pro hladký přechod na případnou distanční výuku včas řešili internetové připojení. Škola disponuje 10 ks výpočetní techniky pro zapůjčení žákům, kteří ze závažných důvodů nebudou disponovat vhodným vybavením. Závaznou podmínkou však bude se do týdne zapojit do on-line výuky a řádně a pravidelně se jí pak účastnit. Při nedodržení této podmínky bude muset žák zapůjčené vybavení vrátit. Je potřeba proto opravdu včas řešit internetové připojení domácnosti.

Manuál MŠMT je ke stažení zde
Aktualizace manuálu MŠMT ke dni 26.8.2020 je ke stažení zde.

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Srp 25 2020
Expired!

Čas

21:15
Kategorie