Informace o realizaci vzdělávacího obsahuVzhledem k mimořádné situaci v období březen až červen 2020 mohla v některých předmětech …

Vzhledem k mimořádné situaci v období březen až červen 2020 mohla, přes veškerou snahu vyučujících, v některých předmětech a v některých ročnících vzniknout situace, kdy bylo velmi obtížené nebo nemožné určitý vzdělávací obsah (tj. učivo) realizovat v souladu se Školním vzdělávacím programem. Na tyto situace zareagovalo MŠMT tak, že:
– v případě naukových předmětů umožnilo přesunout vzdělávací obsah, který nebyl ve 2. pololetí šk.r. 2019/2020 realizován, do 1. pololetí šk.r. 2020/2021
– v případě předmětů výchovného zaměření umožnilo nerealizovaný vzdělávací obsah buď přesunout nebo případně vypustit

Jsem rád, že se nám společným úsilím učitelů, rodičů i žáků podařilo, i přes uzavření škol, v naukových předmětech téměř všechen vzdělávací obsah realizovat, protože jeho přesun do šk.r. 2020/21 by znamenal velikou zátěž především pro žáky samotné, kteří by během 2-3 měsíců museli kromě dohánění učiva zvládnout i učivo nové. Místo toho, se nyní můžeme ve zvýšené míře soustředit na opakování a procvičování učiva předchozího ročníku.

Přehled vzdělávacího obsahu, který nebyl ve šk.r. 2019/20 realizován, najdete po jednotlivých ročnících zde (ročníky jsou podle skutečnosti šk.r. 2019/20, tj. současný 2. ročník byl v minulém šk.r. 1. ročník): 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník

Přehled vzdělávacího obsahu, který byl případně ze šk.r. 2019/20 přesunut do šk. r. 2020/21 najdete po jednotlivých ročnících zde (ročníky jsou podle skutečnosti šk.r. 2020/21, tj. není zde uveden 1. ročník, protože děti současné první třídy byly loni ještě v MŠ): 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Zář 13 2020
Expired!

Čas

All Day
Kategorie