Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace pro stravování ve školním roce 2020/2021Nově od září jsme pro Vás připravili spuštění elektronického objednávkového systému pro školní i mimoškolní stravování.

Informace pro stravování ve školním roce 2020/2021

Nově od září jsme pro Vás připravili spuštění elektronického objednávkového systému pro školní i mimoškolní stravování.

Každý zájemce o stravování dostane 1.9.2020 od třídního učitele přihlášku ke stravování, kterou jeho zákonní zástupci náležitě vyplní a vrátí zpět do školy nejpozději do 3.9.2020. Na období od 2.9.do 4.9.2020 budou ke stravování přihlášeni všichni žáci, kteří se první školní den zapíší do sezamu u třídního učitele. Pokud žák do 3.9.2020 nevrátí zpět vyplněnou přihlášku ke stravování, nebude mít od 7.9.2020 obědy přihlášeny.

Na základě vyplněné přihlášky bude strávníkovi přiděleno jméno a heslo pro vstup do internetové aplikace www.jidelna.cz . Odkaz najdete na stránkách školy v sekci školní jídelna – jídelníček. Tam se zobrazí aktuální jídelní lístek a po přihlášení již můžete sami kontrolovat a ovládat stav Vašich objednávek. Po prvním přihlášení si strávník změní heslo a zkontroluje osobní údaje. Pokud něco nesouhlasí, kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem. V aplikaci je možné přihlašovat/odhlašovat obědy a to do 7:00 daného dne. Nelze objednávat druhy jídel, nadále pokračuje výběr druhu jídla až u výdejního okna ve školní jídelně. Nelze odhlásit dny minulé. V záložce „správa účtu“ máte k dispozici přehled plateb, stav účtu, platební metody i možnost platby přes QR kód.

I nadále platí již zavedené možnosti uhrazení stravného

a) v hotovosti nejpozději do 20. dne v měsíci v kanceláři školní jídelny
b) bezhotovostně dle pokynů vedoucí ŠJ – pozor ZMĚNA VARIABILNÍCH SYMBOLŮ – viz níže

POZOR – VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VARIABILNÍ SYMBOLY BUDOU ZMĚNĚNY, KAŽDÝ STRÁVNÍK BUDE MÍT PŘIZAZEN SVŮJ NOVÝ SYMBOL PRO PLATBU (NELZE JIŽ POSÍLAT JEDNU HROMADNOU ČÁSTKU ZA VÍCE STRÁVNÍKŮ), JE TEDY NUTNÉ NOVĚ NASTAVIT PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, PŘIDĚLENÝ VARIABILNÍ SYMBOL UVIDÍTE PO PŘIHLÁŠENÍ VE SPRÁVĚ ÚČTU.  PRVNÍ PLATBA NA ÚČET MUSÍ PROBĚHNOUT DO 20.9.2020.

 

Ceny stravného dle věku dovršeného v daném školním roce:
žáci ve věku  7 až 10 let     27Kč   (měsíční záloha při platbě na účet min. 570,-)

žáci ve věku 11 až 14 let     29Kč   (měsíční záloha při platbě na účet min. 600,-)
žáci ve věku 15 a více let   30Kč   (měsíční záloha při platbě na účet min. 630,-)

Školní stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.  Součástí této vyhlášky je příloha č. 1, která stanoví výživové normy pro školní stravování, tzn. povinné zastoupení masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, doplňku (ovoce, zeleninový salát, mléčný výrobek, …) a nápoje (čaj, voda, džus, mléčné koktejly, …).

Odhlašování a přihlašování stravného bude tedy probíhat hlavně elektronicky přes internet. V naléhavých případech je možno odhlásit/přihlásit telefonicky nebo osobně ve školní jídelně nejpozději do 7:30 daného dne.

V době prázdnin a volných dní je žák automaticky odhlášen. Výlety a ostatní akce organizované školou odhlašuje nejméně týden předem hromadně celé třídě vedoucí akce.

Na oběd v době nemoci je nárok pouze první den nepřítomnosti žáka. Následující dny je rodič povinen odhlásit! Neodhlášený oběd v době nemoci je účtován plnou částkou, tj. 68,-Kč.

Pokud je Vaše dítě alergické nebo má lékařem nařízeno jakékoli omezení, je nutno neprodleně informovat vedoucí školní jídelny, domluvit si individuální postup a doložit také potvrzení lékaře.

Kontakty:  telefon 469 341 135              

e-mail   jidelna@zskrouna.cz

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.                                                                 vedoucí ŠJ  Franklová Petra

Událost je ukončena.

Datum

Srp 25 2020
Expired!

Čas

21:00
Kategorie