Informace pro stravování ve školním roce 2021/2022

I nadále je spuštěn elektronický objednávkový systém pro školní i mimoškolní stravování.
Všechny přihlašovací údaje i variabilní symboly zůstávají stejné jako minulý školní rok. V případě zapomenutí údajů volejte na tel. číslo 469 341 135 nebo pište na kontaktní email.

Každý zájemce o stravování dostane 1.9.2021 od třídního učitele přihlášku ke stravování, kterou jeho zákonní zástupci náležitě vyplní a vrátí zpět do školy nejpozději do 3.9.2020. Na období od 2.9.do 3.9.2021 budou ke stravování přihlášeni všichni žáci, kteří se první školní den zapíší do sezamu u třídního učitele. Pokud žák do 3.9.2020 nevrátí zpět vyplněnou přihlášku ke stravování, nebude mít od 7.9.2020 obědy přihlášeny. V opačném případě budou obědy přihlášeny na celý školní rok dle zadané přihlášky (pokud na přihlášku vyplníte obědy po,st,pá, bude mít žák celý rok přihlášeno po,st,pá). V případě změn použijte internetovou aplikaci nebo volejte do školní jídelny.

Odkaz pro internetovou aplikaci najdete na stránkách školy v sekci školní jídelna – jídelníček. Tam se zobrazí aktuální jídelní lístek a po přihlášení již můžete sami kontrolovat a ovládat stav Vašich objednávek. V případě prvního přihlášení si strávník změní heslo a zkontroluje osobní údaje. Pokud něco nesouhlasí, kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem. V aplikaci je možné přihlašovat/odhlašovat obědy a to do 7:00 daného dne. Nelze objednávat druhy jídel, nadále pokračuje výběr druhu jídla až u výdejního okna ve školní jídelně. Nelze odhlásit dny minulé. V záložce „správa účtu“ máte k dispozici přehled plateb, stav účtu, platební metody i možnost platby přes QR kód.

I nadále platí již zavedené možnosti uhrazení stravného

  1. a) v hotovosti nejpozději do 20. dne v měsíci v kanceláři školní jídelny
    b) bezhotovostně dle pokynů vedoucí ŠJ

PRVNÍ PLATBA NA ÚČET MUSÍ PROBĚHNOUT DO 10.9.2021.

 Ceny stravného dle věku dovršeného v daném školním roce:
žáci ve věku  7 až 10 let     27Kč   (měsíční záloha při platbě na účet min. 570,-)
žáci ve věku 11 až 14 let     29Kč   (měsíční záloha při platbě na účet min. 600,-)
žáci ve věku 15 a více let   30Kč   (měsíční záloha při platbě na účet min. 630,-)

Školní stravování se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.  Součástí této vyhlášky je příloha č. 1, která stanoví výživové normy pro školní stravování, tzn. povinné zastoupení masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, doplňku (ovoce, zeleninový salát, mléčný výrobek, …) a nápoje (čaj, voda, džus, mléčné koktejly, …).

Odhlašování a přihlašování stravného bude tedy probíhat hlavně elektronicky přes internet. V naléhavých případech je možno odhlásit/přihlásit telefonicky nebo osobně ve školní jídelně nejpozději do 7:30 daného dne.

V době prázdnin a volných dní je žák automaticky odhlášen. Výlety a ostatní akce organizované školou odhlašuje nejméně týden předem hromadně celé třídě vedoucí akce.

Na oběd v době nemoci je nárok pouze první den nepřítomnosti žáka. Následující dny je rodič povinen odhlásit! Neodhlášený oběd v době nemoci je účtován plnou částkou, tj. 68,-Kč.

Pokud je Vaše dítě alergické nebo má lékařem nařízeno jakékoli omezení, je nutno neprodleně informovat vedoucí školní jídelny, domluvit si individuální postup a doložit také potvrzení lékaře.

Kontakty:  telefon 469 341 135              e-mail   jidelna@zskrouna.cz
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.    

vedoucí ŠJ  Franklová Petra

Událost je ukončena.

Datum

Srp 27 2021
Expired!

Čas

10:15
Kategorie