Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Informace pro žáky konající přijímací zkoušky o testování na covid-19

Informace pro žáky konající přijímací zkoušky o testování na covid-19

Žáci, kteří budou konat přijímací zkoušky ke studiu na středních školách (a je jedno jakou formou – zda v podobě jednotné PZ nebo školní PZ) jsou povinni pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Provedení testu zajišťují základní školy, ve kterých žák plní povinnou školní docházku. V případě negativního výsledku testu žák obdrží potvrzení, které předloží u přijímací zkoušky. Střední školy mohou uchazečům testování přímo před přijímací zkouškou nabídnout, ale nemusí.

Absolvovat test na covid v ZŠ nebo v SŠ nemusí žák, který:
a) má doklad o tom, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) má doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
c) má certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

V případě, že bude mít uchazeč pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru
SARS-CoV-2.
Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou
RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény. 
Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Termíny, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole:
Testování uchazečů z řad žáků IX. třídy proběhne v naší škole v úterý 27.4.2021. Vzhledem k tomu, že předpokládáme v uvedený den prezenční výuku IX. třídy ve škole (rotačním způsobem), proběhne testování přímo ve škole (žáci budou otestováni v pondělí při nástupu do školy a v úterý znovu pro potřebu PZ). Testování pro náhradní termíny PZ budeme řešit individuálně.

Termín testování na ZŠ* Testování se týká Termíny JPZ Termíny školní části přijímací
zkoušky
Út – 27. dubna 2021 (pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu) uchazečů o čtyřleté
obory vzdělání s MZ
řádné:
Po – 3. května
Út – 4. května
řádné:
Po – 3. května
Út – 4. května
Čt – 29. dubna 2021 (pro oba dny
přijímacích zkoušek v řádném
termínu)
uchazeče o víceletá
gymnázia
řádné:
St – 5. května
Čt – 6. května
řádné:
St – 5. května
Čt – 6. května
St – 26. května 2021
Čt – 27. května 2021
uchazečů o čtyřleté
obory vzdělání s MZ
a uchazeče o víceletá
gymnázia
náhradní:
St – 2. června
Čt – 3. června
náhradní:
St – 2. června
Čt – 3. června
7 dnů před konáním zkoušky po
dohodě se ZŠ
uchazečů o čtyřleté
obory vzdělání s MZ,
kteří nebudou konat JPZ
———- řádné: od 5. do 19. května
náhradní: do 16. června
7 dnů před konáním zkoušky po
dohodě se ZŠ
uchazečů o střední
vzdělání bez MZ
———- řádné: od 5. do 19. května
náhradní: do 16. června

*S ohledem na možnost provedení ověřovacího RT-PCR testu v případě pozitivního výsledku antigenního testu doporučuje MŠMT  testovat v ZŠ s předstihem před konáním příslušné zkoušky a umožnit tak uchazeči stihnout ověřovací testování na odběrovém místě metodou RT-PCR. Doporučujeme ponechat alespoň 3 pracovní dny mezi testováním a přijímací zkouškou. 

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Dub 13 2021
Expired!

Čas

All Day
Kategorie