Konání voleb do školské rady dne 24.11.2008

Volby do školské rady za skupinu zákonných zástupců žáků proběhnou společně se schůzkami rodičů s učiteli ZŠ v pondělí 24. listopadu 2008. Volby se budou konat v učebně č. 3 (malá tělocvična, budova ZŠ, přízemí) v době od 15.00 do 16.30 hodin. Oprávněnými voliči jsou všichni zákonní zástupci žáků ZŠ.

Průběh voleb:
– po příchodu do volební místnosti obdrží každý zákonný zástupce od volební komise 1 hlasovací lístek opatřený razítkem školy
– na požádání budou voliči povinni prokázat volební komisi svoji totožnost
– na hlasovacím lístku volič vyznačí v prostoru k tomu určeném křížkem (x nebo +) jednoho z kandidátů; v případě označení jiným způsobem nebo označení více kandidátů bude hlas neplatný; neplatný bude rovněž přetržená hlasovací lístek; k jiným úpravám hl. lístku (např. dopisování, škrtání, atd.) se nebude přihlížet
– upravený hlasovací lístek volič vloží do schránky k tomu určené
– po ukončení hlasování volební komise zpracuje výsledky a předá je řediteli školy, který je zveřejní na internetových stránkách školy

 

Seznam kandidátů si můžete přečíst zde .

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 10 2008
Expired!

Leave a comment