Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Krajská konference o podpoře interaktivní výuky

Obsah:

!!! Fotogalerie konference [17.10.2009]

!!! Průběh konference [17.10.2009]

!!! Výsledky soutěže o nejlepší materiál pro SmarBoard [16.10.2009]

Soutěžní materiály postupující do finále [09.10.2009]

Posun prezence účastníků [08.10.2009]

Organizační pokyny a program [29.9.2009]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průběh konference

   Ve čtvrtek 15. října 2009 proběhl v naší škole již 3. ročník krajské konference o podpoře interaktivní výuky, letos pod záštitou ing. Jany Pernicové, členky Rady Pardubického kraje.

 

Prioritními osami letošního ročníku byly:
– nové technologie,
– prezentace pedagogů, lektorů a hostů,
– směřování interaktivní výuky,
– výměna zkušeností.

   Konference se zúčastnilo celkem 121 osob (110 v roli účastníků a 11 v roli lektorů a hostů) z celkem 51 škol a institucí z pardubického kraje, ale také z kraje Středočeského,  z kraje Vysočina a z Prahy a pokračoval tak trend rostoucího zájmu o tuto akci. Prvního ročníku v roce 2007 se totiž zúčastnilo „pouhých“ 50 osob, loňského 2. ročníku již téměř 90 osob. O zájmu vypovídal i počet automobilů zaparkovaných během konference v areálu školy (celkem 56 vozidel).

   Letošní ročník však provázela extrémní nepřízeň počasí. Právě ve snaze vyhnout se sněžení a náledí, posunujeme každým rokem termín konání konference na kalendářně dřívější termín (z poloviny listopadu, kdy se konal 1. ročník, na začátek listopadu, kdy byl druhý ročník, a letos nakonec na polovinu října), avšak prozatím bez žádaného efektu. Každým rokem tak naši konferenci provází zimní počasí, letos navíc v extrémní podobě, která komplikovala dopravu většině účastníků. O to více těší zájem o naši akci.

   A jaká byla tedy vlastní náplň konference? Po stručném zahájení se účastníci rozdělili podle vlastního zájmu do jednotlivých dílen a seminářů a až do 13. hodiny se téměř nezastavili. Největší zájem byl o prezentace pedagogů (účastníci konference si navzájem vyměňovali zkušenosti a tipy a triky pro práci s interaktivními technologiemi), dále pak o klub ředitelů věnovaný především možnostem financování dalšího rozvoje interaktivní výuky na školách a o ukázkové hodiny našich pedagogů s žáky školy. Ve 13 hodin se většina účastníků (zůstalo jich téměř 90) sešla v hlavním sále a konference pokračovala finálem soutěže o nejlepší interaktivní výukový materiál pro tabule Smart Board. Do soutěže bylo celkem přihlášeno 21 výukových materiálů, ze kterých komise složená ze zástupců pedagogické veřejnosti i firmy AV Media Praha vybrala pět finalistů. Každý z nich měl možnost svůj materiál představit publiku v sále a účastníci konference pak pomocí hlasovacích zařízení sami určili konečné pořadí. Zde najdete podrobnosti o programu a soutěži i jejích výsledcích.

   Jako hosté se konference zúčastnili i pedagogové a vedení školy ze slovenské Prievidze, kteří byli v týdnu od 12. do 16.10. v naší škole na stáži.

   Oficiální program byl zakončen předáním cen vítězům soutěže (pro učitele digitální fotoaparát, DVD přehrávač, MP3 přehrávač; pro vysílající školy slevové poukázky na nákup technologií od firmy AV Media Praha) i oceněním krounské školy titulem Smart centrum interaktivní výuky (blíže v připravovaném samostatném článku). Ještě ale více než hodinu po ukončení oficiální části programu byla však škola plná účastníků, kteří diskutovali s našimi pedagogy, s vedením školy i navzájem mezi sebou.

   Akce v naší škole se tak svou velikostí, náplní i významem zařadila mezi 4 až 5 podobných konferencí pořádaných v České republice a krounská škola se stala teprve pátou školou v ČR oceněnou titulem Smart centrum interaktivní výuky.

   Za úspěšný průběh konference bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům školy (pedagogům i provozním) a také podpoře ze strany Obecního úřadu (zejména pana starosty a také pana Sodomky a paní Drahošové, kteří při organizaci ranního příjezdu účastníků venku pořádně vymrzli a profoukli). Fotodokumentaci pořídili pan Josef Pražan a pan starosta.

Další fotografie najdete v naší fotogalerii

 

 

 nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky soutěže o nejlepší materiál pro SmartBoard

V rámci soutěže o nejlepší interaktivní  materiál pro SmartBoard postoupilo do finále 5 materiálů. Jejich autoři je v odpoledním bloku měli možnost stručně představit a následně účastníci konference pomocí hlasovacího zařízení určili konečné pořadí:

Pořadí Autor Materiál (i ke stažení)
1. Mgr. Jana Pecinová Sluneční soustava (12 MB)
2. Mgr. Ivana Eliášová Třídění odpadů (120MB)
3. Mgr. Martin Falta Archimediáda
4. Mgr. Filip Kolbábek Geologie prvků (0,9 MB)
5. Mgr. Marie Hřebíková Nerostné bohatství ČR (42MB)

Ke stažení je potřebné mít nainstalovaný Smart Notebook nebo stahovat přes pravé tlačítko a volbu "uložit cíl jako".

Na žádost některých účastníků přidávám odkaz na materiál  Mgr. Petra Knoba ze ZŠ Bratří Čapků Ústí n.O. Variace na interaktivní téma aneb Náměty pro úplné začátečníky

nahoru

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěžní materiály postupující do finále

V rámci soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro Smart Board bylo komisí vybráno 5 finalistů, kteří budou mít možnost svůj materiál prezentovat v odpoledním bloku krajské konference o podpoře interaktivní výuky.

Mgr. Ivana Eliášová Třídění odpadů
Mgr. Martin Falta Archimediáda
Mgr. Marie Hřebíková Vlastivěda 4. roč. (Nerostné suroviny ČR)
Mgr. Filip Kolbábek Geologie prvků
Mgr. Jana Pecinová Sluneční soustava

 

Finalisté jsou řazeni podle abecedy bez ohledu na bodový zisk v 1. kole hodnocení

nahoru

 

 

 

Posun prezence účastníků

Vzhledem k počtu přihlášených osob (přibližně 115 účastníků + hosté) posunujeme začátek prezence již na 7.30  a  prosíme účastníky, aby k prezenci přijeli nejpozději  v 8.00 hodin. Děkujeme

V předsálí bude k dispozici plánovací tabule. Prosíme účastníky, aby se podle programu konference (viz níže) již předem rozmysleli,  kterých aktivit se budou chtít zúčastnit a hned při prezenci se na aktivity zapsali.

nahoru

 

 

 

Organizační pokyny a program

 

 

3. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky

pořádané letos pod záštitou Ing. Jany Pernicové, členky Rady Pardubického kraje

a

Soutěž o nejlepší interaktivní výukový materiál pro SMART Board

 

Termín: 15.10.2009

 

Program konference proběhne v liniích:

 a) ukázkové hodiny s dětmi
Určeny pro začínající uživatele interaktivních tabulí; včetně využití hlasovacího zařízení v běžných hodinách.

b) prezentace jednotlivých účastníků konference
Dílny budou tématicky rozděleny na I. stupeň, II. stupeň – humanitní vědy, II. stupeň –  přírodní vědy. Každou dílnu bude řídit moderátor.

 c) konzultace s vyučujícími využívající int. technologie ve výuce
Tato dílna umožní účastníkům prodiskutování otázek využití int. technologií ve výuce s dlouholetými uživateli

d) tipy a triky v interaktivní výuce
Tyto dílny budou obsahovat souhrn nápadů a triků pro práci s interaktivními technologiemi.

e) ukázka a praktické vyzkoušení digitální jazykové učebny ROBOTEL a hlasovacího systému Smart response
Účastníci se v roli žáků seznámí s uvedenými technologie a vyzkouší si je.

f) klub ředitelů
prostor pro vedoucí pracovníky k diskuzi na téma zdroje financování, projekty, motivace podřízených k využívání ICT ve výuce;

g) směřování interaktivní výuky
Seznámení s více či méně vzdálenou budoucností interaktivní výuky.

h) školský systém Slovenska a slovenská interaktivní vžuková tvorba
Vzhledem k tomu, že v týdnu konání konference probíhá na naší škole stáž pedagogů ze slovenské Prievidze, zařadili jsme do programu i tuto dílnu.

 Soutěž o nejlepší interaktivní výukový materiál pro Smart Board
V souvislosti se 3. ročníkem výše popsané konference proběhne vyhlášení soutěže o nejlepší interaktivní výukový materiál pro tabule Smart Board. Z materiálů došlých do soutěže bude předem porotou vybráno 5 nejzajímavějších. V odpoledním bloku krajské konference bude těchto 5 materiálů svými autory všem účastníkům konference krátce představeno a všichni účastníci konference potom prostřednictvím hlasovacího zařízení sami rozhodou o konečném pořadí v rámci této pětice.

Ceny:

Umístění

Cena pro autora

Cena pro autorovu školu

1. místo

Digitální fotoaparát

Sleva na nákup u AV Media ve výši 15%

2. místo

DVD přehrávač

Sleva na nákup u AV Media ve výši 10%

3. místo

Mp3 přehrávač

Sleva na nákup u AV Media ve výši 10%

4. místo

Multipack DVD 25 ks

Sleva na nákup u AV Media ve výši 10%

5. místo

Multipack DVD 25 ks

Sleva na nákup u AV Media ve výši 10%

                       

P r o g r a m (ke stažení klikněte na obrázek)

 

Organizační pokyny (ke stažení klikněte na obrázek)

 

nahoru

 

Mgr. Kyncl Josef

 

Událost je ukončena.

Datum

Říj 17 2009
Expired!

Leave a comment