Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Noc ve školní družině

Noc ve školní družině

 

Jako odměnu pro děti, které svědomitě nacvičovaly při tradičním rozsvěcení vánočního stromečku, pořádá školní družina každoročně v prosinci akci s názvem "Noc ve škole".

Letos jsme tuto noc naplánovali na středu 20. prosince. V odpoledních hodinách se děti začaly scházet ve školní družině. Děti vítaly jak paní vychovatelky, tak pomocnice z řad žákyň 8. a 9. ročníku.

V družině a v sále přístavby pro ně byl připravený bohatý program. Děti tančily, zpívaly karaoke, hrály různé hry a také nechyběla soutěž o nejlepší masky. První tři výherci si odnesli malou odměnu. Tyto aktivity si letos připravily žákyně z V. třídy. Děti si také mohly vyzkoušet fotokoutek, kde se nafotila spousta zábavných fotografií.

Po zábavě v sále byla pro děti připravena noční stezka odvahy potemnělou školou. Úkol byl nelehký, děti musely projít školou, kde na ně číhalo mnoho strašidel. Po cestě děti plnily několik strašidelných úkolů, za které pak obdržely razítko. Závěrem celé stezky, bylo hledání pokladu, který byl ve škole ukryt celých 200 let. Společnými silami se nám podařilo sebrat mapu strašidlům a ta nás pak dovedla k samotnému pokladu.

Ve škole se navíc rozléhaly strašidelné zvuky, které cestu dětem vůbec neusnadnili. V některých dětech sice byla malá dušička, ale my se strašidel nebojíme a proto jsme všichni strašidelnou stezku zvládli.

Když se děti dostatečně vydováděly, následovala večeře (tradičně pizza). Po večeři si pak děti přenesly své věci z družiny do sálu a připravily se na usínání při pohádce. Letos jsme zvolili českou vánoční pohádku – Anděl Páně 2. Již při této pohádce usnulo několik dětí. Náš den byl tímto u konce a my se vydali do říše snů.

Sobotní ráno pak bylo ve znamení úklidu, snídaně, předávání dětí rodičům a dlouhého úklidu.

Děkuji všem dospělým, kteří akci zajišťovali, a také žákům VII., VIII. a IX. třídy (jmenovitě E. Bartůňkové, D. Drahošové, M. Gregorové, N. Moučkové, S. Náplavové, K. Drapákové,I. Kroužilové, N. Novotné, N. Pérkové, J. Primasové, B. Kynclové, P. Vítové, O. Švandovi), bez jejichž pomoci (příprava strašidelné stezky, vedení stezky, přípravě snídaně a závěrečném úklidu) bychom nedokázali udělat radost téměř 50 dětem z I. až V. třídy.

Teď už nám nezbývá nic jiného, než popřát klidné prožití svátků vánočních. Uvidíme se v novém roce.

 

 

 

 

 

 

 

Další fotografie najdete v naší fotogalerii 

 

Kristýna Tichá

Událost je ukončena.

Datum

Pro 22 2017
Expired!

Leave a comment