Novela Školského zákona – změny v žádostech o odklady a v přijímacím řízení na SŠ

Upozornění pro zákonné zástupce – novela Školského zákona

Dne 20.12.2011 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR definitivně schválila novelu zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon). Tato novela přináší řadu změn, z nichž některé se bezprostředně  dotknou žáků a jejich zákonných zástupců. Mimo jiné přináší změny:

 

– v podkladech nutných k žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky

– v maximálním počtu podávaných přihlášek na střední školy (budou max. 2) a lhůtách pro odevzdání zápisových lístků

– ruší výstupní hodnocení zpracovávané na vycházející žáky základní školou

 a jiné změny

Vzhledem k účinnosti zákona od 1.1.2012, bude zápis do prvního ročníku ZŠ (proběhne 25.1.2012) již probíhat podle nových pravidel, to znamená, že k případné žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky bude nutné doložit jak doporučení dětského lékaře, tak i doporučení školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko psychologické poradny). Obě stanoviska přitom budou muset být souhlasná, tj. obě doporučující. Doporučuji proto zákonných zástupcům dětí – předškoláků, kteří plánují o odklad požádat, aby se s dostatečných předstihem objednali do některého školského poradenského zařízení.

Změny v přijímacím řízení přiblížíme později.

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Pro 20 2011
Události vypršely

Leave a comment