Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Organizace dne 31.1.2017 a výpisy z vysvědčení

Organizace dne 31.1.2017 a výpisy z vysvědčení

V úterý 31. ledna 2017 končí 1. pololetí školního roku 2016/2017 a žákům budou vydány výpisy z vysvědčení.

Výpisy z vysvědčení budou vydány poslední nebo předposlední vyučovací hodinu (podle toho, kdy ve třídě vyučuje třídní učitel). Délka vyučování se nemění.

Provoz školní družiny je normální bez omezení.

Jednodenní pololetní prázdniny budou až v pátek 3. února 2017 a tento den budou škola, školní družina i školní jídelna pro žáky ZŠ uzavřeny.

Výpisy z vysvědčení jsou žákům vydávány místo klasických vysvědčení podle § 51 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon). Jejich náležitosti upravuje § 2 vyhl. 223/2005 Sb. Výpis se od "ostrého" vysvědčení liší tím, že je vytisknut jednostranně na obyčejném kancelářském papíru a obsahuje pouze údaje za 1. pololetí, avšak ve stejném rozsahu jako řádné vysvědčení. Výpis bude žákům ponechán (tj. nebudou jej vracet do školy) a na konci školního roku jim bude vydáno řádné vysvědčení, na kterém budou uvedeny údaje za obě školní pololetí.
Pozor! Žáci se slovním hodnocením z některého z předmětů obdrží k běžnému výpisu (který mohou později vyhodit) navíc "ostrý" list "B" obsahující text slovního hodnocení za 1. pololetí. Tento list "B" je nutné uschovat, neboť na konci školního roku žák dostane za obě pololetí "ostré" vysvědčení typu list "A" a k tomu list "B" již jen za druhé pololetí. Bez listů "B" za obě pololetí je vysvědčení typu list "A" však neplatné.

Důvodem vydávání výpisů je vzájemné sladění počítačového programu, tiskárny a blanketů SEVT, kdy dotisk 2. pololetí do prázdných okének je velmi obtížný. Poměrně velké množství vysvědčení se nám navíc v pololetí vracelo zpřehýbaných, pomačkaných či ušpiněných tak, že je tiskárna při dotisku buď nedokázala zpracovat, nebo jsme tisk na "promaštěné" vysvědčení prostě nedokázali provést. Tak či onak, vysvědčení musela být tisknuta znovu na nový blanket.

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 20 2017
Expired!

Leave a comment