Zahájení výuky ve školním roce 2020/21 v ZŠ – organizační informaceVýuka ve školním roce 2020/21 bude zahájena v úterý 1.9.2020 v 7.30 hodin. Vzhledem k odjezdům autobusů a ke skutečnosti, že školní jídelna první školní den pro žáky ještě nevaří, bude výuka ukončena v 8.30 hodin.

Výuka ve školním roce 2020/21 bude zahájena v úterý 1.9.2020 v 7.30 hodin. Vzhledem k odjezdům autobusů a ke skutečnosti, že školní jídelna první školní den pro žáky ještě nevaří, bude výuka ukončena v 8.30 hodin.

Důležité informace:
1) vzhledem k problematické situaci s onemocněním covid-19 omezujeme počet rodinných příslušníků doprovázejících žáka 1. třídy na nejvýše 2 osoby; prosíme však rodiče žáků 1. třídy, aby zvážili, zda by jako doprovod do třídy nepostačoval 1 rodinný příslušník. Kvůli velké koncentraci dospělých osob na malém prostoru žádáme všechny doprovázející rodiče, aby:
a)  před vstupem do budovy školy i před vstupem do učebny použili připravenou dezinfekci na ruce
b) v učebně si nasadili roušku (při pořízení fotodokumentace si ji na chvíli odložíte)

2) žádáme žáky od II. třídy výše, aby si již první den přinesli do školy přezůvky a ráno se v šatně přezuli. Žáci I. třídy, jejich rodiče a další hosté přezůvky samozřejmě na první školní den mít nemusí.

Rozmístění  tříd, učeben a třídní učitelé:

Třída Třídní učitel Kmenová učebna Umístění učebny
I. Mgr. Novotná Věra 23 1. patro
II. Mgr. Šmahelová Hana 22 1. patro
III.  Mgr. Peňázová Miloslava 27 1. patro
IV. Mgr. Broulíková Jitka 10 přízemí
V. Mgr. Nutilová Dana 46 2. patro
VI. Mgr. Tlapák Roman 44 2. patro
VII. Mgr. Laštůvková Dana 26 1. patro
VIII. Mgr. Urbanová Jitka 45 2. patro
IX. Mgr. Sádovská Jana 21 1. patro

 

 

 

 

Událost je ukončena.

Datum

Srp 25 2020
Události vypršely

Čas

20:00
Kategorie