Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Ovoce žákům 1. stupně zdarma

Ovoce žákům zdarma

 

Naše škola se zapojila do projektu "Ovoce do škol". Cílem projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit jejich zdravotní stav, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. Prostředky na tento projekt poskytne Evropská unie 73% a Česká republika 27%.

Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž by měly být upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce lze dodávat pro zpestření a rozšíření znalostí.

S přihlédnutím k výživovému doporučení Ministerstva zdravotnictví pro obyvatele ČR, se upřednostňují: jablka, hrušky, švestky, kedlubny, karotka, okurky salátové, ředkvičky, hrachové lusky a listové saláty.  

Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem "Ovoce do škol" jiné než určené nakládání s ním (například následný prodej) není dovolené.

 

Podstatou projektu je bezplatná dodávka

– čerstvého ovoce a zeleniny

– baleného čerstvého ovoce a zeleniny, pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla

– balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů

 

První dodávka proběhne mezi 8. a 10. březnem, tedy počátkem nového týdne.

a bude obsahovat červená jablka odrůda "Gala" 1 ks na žáka

 

Důležité informace:

– projekt je určen pouze žákům I. až V. ročníku (tedy pouze 1. stupně)

– dodávky budou přibližně 1x týdně podle možností dodavatele

– do projektu jsme automaticky přihlásili všechny žáky 1. stupně – pokud zákonní zástupci dítěte nebudou souhlasit, aby jejich dítě ovoce a zeleninu zdarma dostávalo, je nutné to písemně (například zápisem do žákovské knížky nebo notýsku) sdělit třídní učitelce

– škola nemá prostory pro skladování; dodané ovoce a zelenina budou dětem proto rozdány ihned po dodání, nejdéle druhý den; chybějícím dětem jej buď vyzvednou sourozenci nebo rodiče nebo bude muset být ovoce (zelenina) zlikvidováno; do návratu dítěte do školy budeme skladovat pouze ovocné šťávy

– škola nemá možnost ovlivnit výběr ovoce a zeleniny – vše řídí příslušné instituce a ministerstvem zemědělství certifikovaní dodavatelé

– škola nemá možnost a nemůže ovlivnit ani jakost ani vyrovnanost ovoce – může se tedy stát, že "Pepíček" dostane větší jablko nebo banán než "Maruška"

– veškerou distribuci i administrativu (a ta není vůbec malá) kolem dodávek bude naše škola zajišťovat zdarma (tj. zaměstnanci za to nedostanou vůbec nic), ve volném čase zaměstnanců a nad rámec pracovních povinností – i z tohoto důvodu očekávám od dětí i rodičů nemalou toleranci k případným organizačním zádrhelům

 

Na závěr mám velikou prosbu a upozornění:

Dosavadní zkušenost máme takovou, že nemalá část dětí s jídlem obecně (a tedy i s ovocem a zeleninou) "šeredí". Pokud je ovoce součástí obědů ve školní jídelně, odhadem třetina ho skončí vyházená v koších, rozšlapaná po chodbách a v šatně nebo okolo školy. Apelujte tedy, prosím, na své děti, aby si darovaného (ale i běžně koupeného) ovoce a zeleniny (a jídla obecně) vážily. Pokud dítě nebude dodané ovoce nebo zeleninu momentálně chtít, ať je donese domů nebo je daruje spolužákům, ale ať jej nehází po zemi nebo do kontejnerů. V případě nekázně mohou být žáci z projektu vyřazeni.

 

 


 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

 

 

 

 

 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 07 2010
Expired!

Leave a comment