Pracovně poznávací zájezd žáků i pedagogů do Vídně

Pracovně poznávací zájezd žáků i pedagogů do Vídně


Říká se, že jedním z nejkrásnějších měst Evropy je hlavní město Rakouska – Vídeň. A pokud se oblékne do Vánočního kabátu, platí to prý dvojnásob. A tak jsme se tam v pátek 10. prosince 2010 vydali i my – žáci i učitelé. Cílem však nebyla pouze procházka po vánočně vyzdobené metropoli, ale také návštěva Biligvní školy a reálného gymnázia Komenského. Zde jsme měli dva pracovní úkoly…

   Naše škola, přestože jsme plně organizovanou, ale stále jen vesnickou školu, poskytuje svým žákům dlouhodobě základní vzdělání na velmi vysoké úrovni. A kromě tohoto svého hlavního úkolu jsme v posledních letech dosáhli v mnoha oblastech úrovně, která nám umožňuje předávat zkušenosti a know-how nejen mnoha českým, ale i zahraničním školám.

Naposled se tak stalo právě u příležitosti našeho zájezdu do Vídně. S tamní Bilinguale Sekundarschule Komensky, která má přibližně 400 žáků, udržujeme již více než desetileté partnerství. Před lety jsme se k našim rakouským kolegům a přátelům jezdili inspirovat a tiše i nahlas jsme jim záviděli jejich možnosti. Dnes jsme se dostali na úroveň, kdy zejména v oblasti interaktivní výuky a využití dalších moderních technologií ve výuce se naši rakouští kolegové inspirují od nás. Zatímco my máme interaktivní tabule téměř ve všech třídách a všichni pedagogové školy počítače běžně využívají při výuce i k vedení pedagogické dokumentace (mj. i tím, že jsme od září 2010 přestali používat papírové třídní knihy a dokumentaci vedeme v elektronické podobě), naše partnerská škola bohužel žádnou interaktivní tabuli nemá. A právě proto jsme se rozhodli našim kolegům pomoci.

Využili jsme tak své zkušenosti coby jednoho z mála SMART center interaktivní výuky v České republice a poznávací zájezd do rakouské metropole spojili s ukázkou interaktivní výuky pro tamní pedagogy a navíc ještě s představením krounského školního divadelního souboru Dividlo pro žáky tamní školy. A protože naši rakouští přátelé, jak již bylo uvedeno, žádnou interaktivní tabuli nemají, vezli jsme v autobusu jednu kompletní sestavu sebou. A s ní samozřejmě i kulisy na divadelní představení, kterým byla klasická pohádka O líném Honzovi (více zde), která měla na naší scéně premiéru v červnu.  Zatímco naši herci připravovali kulisy, s ostatními dětmi jsme v jedné z tamních učeben interaktivní tabuli sestavili. Ukázky, kterou zajišťovala jedna z učitelek naší školy, se zúčastnilo asi 20 rakouských učitelů. Velikým překvapením pro nás přitom bylo, že žádný z rakouských učitelů interaktivní tabuli v reálu dosud neviděl a přímou práci s ní si tak mohli poprvé vyzkoušet teprve až díky naší ukázce. Původně hodinová prezentace se tak protáhla téměř na dvojnásobek a v jejím závěru jsme byli požádáni, abychom vídeňské škole Komensky pomohli modernizovat výuku a případně i proškolili tamní pedagogy. V rámci návštěvy si naše děti samozřejmě prohlédly i tamní školu a některé měly možnost hovořit i s rakouskými dětmi.

   Pracovní část cesty do Vídně jsme ale doplnili i o prohlídku památek. Historie Rakouska, a tedy i Vídně, je velice úzce spjata s historií českou, proto bylo pro všechny velice zajímavé podívat se na místa, která v minulosti ovlivňovala životy našich předků. Jako první jsme navštívili krásný barokní zámek Schönbrunn. Toto císařské sídlo je úchvatnou historickou památkou nejen Vídně a Rakouska, ale i celého světa (od roku 1996 je zámek i jeho zahrada zapsán do seznamu Světového dědictví UNESCO).  Potom už jsme se přesunuli do centra města, kde na nás čekala paní učitelka dějepisu z již zmiňované školy a provedla nás po dalších krásných památkách, ke kterým připojila poutavý výklad. A tak jsme si mohli prohlédnout například budovu Vídeňské státní opery, Dóm svatého Štěpána, vídeňský hrad Hofburg, budovy parlamentu nebo budovy Uměleckohistorického
a Přírodovědeckého muzea.

Mezitím se setmělo, Vídeň se vánočně rozzářila a my jsme se rázem ocitli v opravdové pohádce. To už ale nastal čas návratu. Unavení, ale plní krásných zážitku a dojmů, jsme se vrátili z hlavního města Rakouska domů, do klidu našich domovů provoněných vůní perníčků nebo vanilkových rohlíčků.

 

  

Více než 70 dalších fotografií najdete v naší fotogalerii zde

 

Mgr. J. Kyncl, M. Nováková; foto M. Nováková, J. Urbanová ml.

 

Událost je ukončena.

Datum

Pro 11 2010
Expired!

Leave a comment