Přerušení výuky na všech základních školách Na základě rozhodnutí vlády České republiky je od středy 11.3.2020 až do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních a vyšších odborných školách; od pondělí 16.3.2020 je až do odvolání přerušen i provoz mateřské školy Krouna

 

Na základě rozhodnutí vlády České republiky je od středy 11.3.2020 až do odvolání přerušena výuka ve všech základních, středních a vyšších odborných školách; od pondělí 16.3.2020 je až do odvolání přerušen i provoz mateřské školy Krouna

 

 

Další informace:

– pokyny k dálkovému vzdělávání pro Vv pro I. a II. třídu (17.3.2020; 8.20). Pokyny jsou ke stažení na vv_1tr_2tr_1.pdf. V případě nemožnosti tisku nebo skenu kontaktujte paní učitelku a dohodněte si s ní další postup.

 

– pokyny k dálkovému vzdělávání pro Hv pro I. a II. třídu (16.3.2020; 13.05). Pro děti stáhněte pracovní listy Hv_1tr_1 nebo Hv_2tr_1, vytiskněte je a vypracované zašlete do 19.3.2020 na adresu lenka.vaskova@zskrouna.cz. V případě nemožnosti tisku nebo skenu kontaktujte paní učitelku a dohodněte si s ní další postup.

 

– přístupové údaje do systému bakaláři (16.3.2020; 10.55) – zákonní zástupci žáků III. až  IX. třídy, kteří buď ztratili nebo si dosud nevyzvedli přístupové údaje k systému Bakaláři, si o ně mohou požádat mailem. Na adresu reditel@zskrouna.cz napište, na jaké dítě (jméno a příjmení) údaje požadujete a uveďte i rodné číslo dítěte (to poslouží k ověření totožnosti zákonného zástupce). Údaje zašleme na e-mailovou adresu, ze které žádost přijde. Žáků I. a II. třídy budou učivo distribuovat TU jinými formami.

 

– učivo k samostudiu a průběh vzdělávání v době uzavření školy (13.3.2020; 10.40)

Vzhledem k situaci, kdy uzavření školy nebude jen krátkodobé, je nutné, aby se žáci různými formami vzdělávali doma. Žádám proto všechny rodiče, aby důsledně dohlédli na přípravu žáků do školy a na plnění zadávaných úkolů. Věřím, že svým dětem případně s přípravou do školy i pomůžete. Po znovuotevření školy nebude v silách učitelů zameškané učivo běžným tempem probrat a procvičit. Proběhne pouze rychlé zopakování toho, co žáci měli splnit doma, a případně dovysvětlení nejobtížnější pasáží učiva.

I. a II. třída

    a) na období do 20.3.2020 bylo učivo a úkoly žákům zadány 10.3.2020

    b) v týdnu od 16.3.2020 budou žákům různou formou (přes jiné rodiče, poštou, osobně) doručeny potřebné pracovní sešity a další pokyny a úkoly

    c) učivo, úkoly a pokyny pro I. třídu jsou zde

    d) učivo, úkoly a pokyny pro II. třídu jsou zde

III. až IX. třída

    a) část úkolů a učiva byla žáků zadána ještě 10.3.2020

    b) učivo a úkoly k samostudiu jsou žákům průběžně předávány systémem Bakaláři (buď jako dom. úkol nebo přes modul Komens)včetně termínů a pokynů pro případné zasílání vypracovaných úkolů zpět

Žáci nemají prázdniny, jen se s ohledem na závažnost situace změnila forma vzdělávání. Upozorňuji zákonné zástupce žáků, že systematicky neplněné úkoly a neodevzdávané práce budeme jako neplnění povinností řešit v souladu se školním řádem a v krajních případech až oznámením příslušným orgánům (např. OSPOD).

Upozornění – v bakalářích v modulu Komens sledujte jak zprávy, tak i nástěnku třídy!!!

 

– potvrzování ošetřovného v souvislosti s uzavřením MŠ (13.3.2020; 8.40) – vyžádejte si mailem na kontaktu irena.kavkova@zskrouna.cz a paní Kavková si s Vámi následně domluví formu předání

 

– snížení úplaty za předškolní vzdělávání (12.3.2020; 20.55) – úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Krouna bude v souladu s §6 odst. 5 vyhlášky 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání) za měsíce 03/2020 a 04/2020 (případně i další) snížena o poměrnou část, která bude odpovídat počtu vyučovacích dnů, po které byl provoz MŠ Krouna přerušen. Matematicky vypočtené snížení bude zaokrouhleno na celé koruny směrem nahoru a bude zúčtováno v rámci výběru úplaty za 2. čtvrtletí 2020.

 

– přerušení provozu MŠ (12.3.2020; 13.40)od pondělí 16.3.2020 do odvolání bude přerušen provoz Mateřské školy Krouna; podrobnosti o vystavování žádostí o ošetřovné a o vrácení poměrné části úplaty za předškolní vzdělávání zveřejníme v následujících dnech

 

– potvrzování ošetřovného (11.3.2020; 14.15) – vzhledem k vyjádření Ministerstva zdravotnictví je v tuto chvíli zřejmé, že uzavření škol bude trvat dobu delší než je nejdelší podpůrčí doba ošetřovného; na základě aktuálního pokynu České správy sociálního zabezpečení je proto možné již nyní potvrzovat žádosti o ošetřovné  s tím, že v kolonce “do” bude uvedeno “do odvolání”. Žádosti o ošetřovné s vyplněnou částí “A” bude škola zasílat potvrzené na vyžádání mailem. Na e-mail reditel@zskrouna.cz napište, na jaké dítě (jméno a příjmení) potvrzení ošetřovného požadujete a uveďte i rodné číslo dítěte (to poslouží k ověření totožnosti zákonného zástupce). Formulář žádosti o ošetřovné s vyplněnou částí “A” zašleme na e-mailovou adresu, ze které žádost přijde.

 

– potvrzování ošetřovného (11.3.2020; 11.45) – ve formuláři na “ošetřovné”  škola musí vyplnit, od kdy do kdy bylo zařízení uzavřeno, ale právě do kdy v tuto chvíli není zřejmé; uzavřeny jsou v tuto chvíli všechny základní, střední a ˇvyšší odborné školy, takže ze situace je zřejmé, že dítě, které podle věku plní povinnou školní docházku, nemůže být v žádné škole; pokud by přesto některý zaměstnavatel požadoval potvrzení, že to a to dítě je žákem naší školy a škola je uzavřena, kontaktujte mailem ředitele školy (reditel@zskrouna.cz); odlišná situace nastane v případě, že bude uzavřena i naše mateřská škola – ty nejsou uzavřeny plošně a zaměstnavatel skutečně může potřebovat potvrzení o tom, že krounská MŠ je případně od nějakého data uzavřena a že to a to dítě do ní chodí – toto potvrzení si následně vyžádejte mailem na kontaktu irena.kavkova@zskrouna.cz

 

– informace pro zákonné zástupce žáků I. a IÏ. třídy (11.3.2020; 11.45) – vzhledem k tomu, že třídní učitelé v těchto třídách doposud informační systém Bakaláři nevyužívali, byly domácí úkoly žákům I. a II. třídy zadány ještě ve škole 10.3.2020 a další prozatím zadány nebudou; v případě dlouhodobého uzavření škol budeme hledat jinou formu distribuce

 

– informace ČSSZ k ošetřovnému zde (aktualizace 10.3.2020 14.55)

 

– tiskopis pro zákonné zástupce, kteří budou své zaměstnavatele žádat o ošetřovné při péči o dítě do 10 let – ke stažení zde (aktualizace 10.3.2020 14.55) ; formulář neslouží jako “omluvenka” zaměstnavateli, ale jako žádost o sociální dávku – z tohoto důvodu bude škola formuláře potvrzovat až bude zřejmé, jak dlouho bude uzavření škol trvat; postup “nástupu na ošetřování” konzultujte se svým zaměstnavatelem

 

– žákům ZŠ budou zadávány domácí úkoly přes systém Bakaláři – je povinností žáků nebo jejich zákonných zástupců tyto pokyny sledovat a domácí úkoly takto zadané plnit; žáci si navíc dokáží mezi sebou různé informace sdílet velice rychle a tak se k zadaným úkolů zcela jistě dokáží dostat; v případě malých dětí žádám rodiče, kteří si od září dosud nevyzvedli přihlašovací údaje do systému bakaláři, aby úkoly pro své děti zajistili například od spolužáků; po znovuotevření školy nebudeme brát ohled na výmluvy typu “mně nešel internet, já nemám přístup k bakalářům, atd.”

 

– provoz školní kuchyně pro cizí strávníky zůstává, bude se však vařit pouze 1 druh jídla

 

– Rozhodnutí o uzavření škol se NETÝKÁ mateřských škol. Provoz MŠ Krouna bude ve dnech 11. – 13.3.2020 normální s tím, že během středy a čtvrtka vyhodnotíme zájem o MŠ a v případě nízkého počtu dětí nebo v případě zvýšeného epidemiologického rizika případně přerušíme provoz MŠ v týdnu od 16. do 20.3.2020. O tomto přerušení budeme nejpozději v pátek 13.3.2020 informovat na webu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 10 2020
Expired!

Čas

All Day
Kategorie

Leave a comment