Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2012/2013

Přijímací řízení na SŠ pro školní r. 2012/2013

V přijímacím řízení na střední školy do školního roku 2012/2013 (tj. zejména pro letošní deváťáky) se základní parametry oproti přijímacímu řízení konanému na jaře 2011 v podstatě nezměnily.

I nadále tedy platí, že uchazeči o studium na SŠ mají možnost podat si až 3 přihlášky, přijímací zkoušky na SŠ zřizované Pardubickým krajem budou opět jednotné a budou opět stanoveny minimální bodové hranice potřebné pro přijetí na ten který studijní maturitní obor (tj. žák, který u přijímacích zkoušek dosáhne méně bodů, nebude moci být na tu kterou školu přijat ani kdyby škola měla neobsazená místa).

Přesto se v přijímacím řízení pro r. 2012 objeví několik novinek. První novinkou je stanovení minimálních bodových hranic i pro druhá kola přijímacího řízení. Druhou je zavedení systému stipendií na vybrané učební, resp. studijní obory. Další drobné úpravy jsou pak popsány v dokumentech níže.

Krajský úřad Pardubického kraje již nyní zveřejnil přesná pravidla a kriteria pro přijímací řízení pro šk.r. 2012/2013 na maturitní studijní obory ve středních škol zřizovaných Pardubickým krajem. Pravidla obsahují jednotné termíny přijímacího řízení, strukturu přijímacího řízení (jaké testy, z čeho, za kolik bodů a na jak dlouho), bodové hranice nutné pro přijetí na různé typy středních škol a další informace.

Doporučujeme zákonným zástupcům vycházejících žáků i žákům samotným si tyto informace prostudovat. Zejména v případě žáků, v jejichž rodinách je obtížná ekonomická situace (navíc s ohledem na další zhoršení situace od ledna 2012 – růst DPH u potravy, atd.) by mohly být atraktivní právě obory podporované systémem stipendií.

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2012/2013 (textový materiál)

 

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (prezentace)

 

Stipendia na SŠ zřizovaných Pk krajem ve šk.r. 2012/2013 (textový materiál)

 

Stipendia na SŠ zřizovaných Pk krajem ve šk.r. 2012/2013 (prezentace)

 

Zajímavé informace přináší také materiál

Výsledky přijímacích zkoušek v Pk kraji konaným ve šk.r. 2010/11

 

 

V případě, že Vám cokoliv ohledně této problematiky nebude jasné, nebo se budete chtít o možnostech studia svého dítěte poradit, obraťte se na výchovného poradce naší školy Mgr. Janu Sádovskou nebo na vedení školy.

 

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 05 2011
Expired!

Leave a comment