Přístup do školního informačního systému

Přístup do školního informačního systému

Již déle než rok je v testovacím provozu dálkový přístup do školního informačního systému. Prozatím jej přes internet využívali pouze vyučující školy, nyní ale nabízíme tuto možnost i žákům a jejich rodičům.

Webová aplikace je schopna poskytnout poměrně velké množství služeb od těch nejjednodušších jako jsou informace o rozvrhu žáků nebo o suplování (žáci nebo jejich rodiče si mohou z domova den předem zjistit, jestli není v jejich rozvrhu na další den nějaká změna – např. suplování) přes informace ze školního plánu akci (tedy jaké akce jsou na nejbližší dobu naplánovány – např. pochodová cvičení, výlety, divadelní představení a podobně) nebo informace o průběžné klasifikaci nebo absenci žáků (tj. v podstatě elektronická žákovská knížka a okamžitý přehled o absenci vlastního dítěte) až po velmi sofistikovaný komunikační systém Komens (ten například umožňuje přímý a obousměrný kontakt vyučujících s jednotlivými žáky nebo jejich rodiči nebo skupinový kontakt s nimi s libovolnou tvorbou skupin, případně kontakt s celou třídou a to včetně přímého omlouvání absencí žáků rodiči).

Na všechny možnosti webové aplikace ale nejsme připraveni ani my (tj. učitelé) a určitě ani žáci a jejich rodiče a plné využití bude ještě nějakou dobu trvat.

Přesto již nyní nabízíme žákům i jejich zákonným zástupcům možnost přístupu do uvedeného webového rozhraní s tím, že plně využitelné jsou:
– informace o rozvrhu žáků
– informace o suplování (tj. kdo z vyučujících další den chybí a koho a jaký předmět místo něj žáci budou mít)
– informace o plánovaných akcích týkajících se příslušného dítěte (např. informace o pochodovém cvičení se objeví žákům šech tříd a jejich rodičům, informace o exkurzi VI. třídy se objeví jen žákům a rodičům, jichž se to týká)

Částečně využitelné jsou informace o prospěchu žáků (tj. někteří vyučující známky a doplňkové informace do systému průběžně již zadávají).

Pro získání přístupu si musíte v ředitelně školy osobně vyzvednou přihlašovací jméno a heslo. To platí jak pro žáky tak i pro rodiče. Přístup žáků a rodičů spolu ale nijak nesouvisí, tj. přístup mohou mít jen žáci nebo jen rodiče nebo žáci i rodiče a to každý svým jménem a heslem. Žáci samozřejmě nemají přístup například do režimu omluvenek.

Přihlášení pak probíhá z webových stránek školy přes volbu BAKALÁŘI ZŠ Krouna v levém hlavním menu.

 

 

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Zář 18 2010
Události vypršely

Leave a comment