Školní výlet IV. a V. třídy

Školní výlet čtvrté a páté třídy

V letošním roce se vydali žáci čtvrté a páté třídy na výlet do Kutné Hory. Nejprve jsme navštívili Sedlec u Kutné Hory. Prohlédli jsme si římskokatolický hřbitovní kostel Všech svatých s kostnicí a její netradiční výzdobu a seznámili jsme se s historií tohoto místa.
Poté jsme se přesunuli k další významné památce naší země a to ke Chrámu svaté Barbory. Chrám svaté Barbory, klenot pozdní gotiky a jedna ze čtyř staveb katedrálního typu v Čechách, je spolu s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele a historickým centrem Kutné Hory zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.
Naše kroky dále vedly do Hrádku – Českého muzea stříbra a středověkého dolu. Děti si nejprve poslechly slova paní průvodkyně. Dozvěděly se o nelehké práci a životě tehdejších horníků, prohlédly si pracovní nástroje, které používali. Dále se seznámily se středověkým způsobem těžby, zpracováním surového stříbra a s technologií ražby mince. V prostoru původního velkého těžního stroje na koňský pohon tzv. trejvu jsme dostali vybavení pro další část prohlídky – svítilnu, helmu a hornickou halenu s kápí tzv. perkytli. Takto vybaveni jsme odešli do štoly svatého Jiří, kde jsme v hloubce zhruba 40 m procházeli 250 m dlouhou částí původního středověkého dolu. Na zahradě Hrádku jsme zhlédli i tzv. havířskou osadu, tedy hrázděné a srubové stavby, přístřešky tzv. „havířské kavny“ a především repliku nístějové pece s měchy – dobovou huť se svým zařízením a nástroji i historické figuríny dělníků. Prohlídku jsme si všichni moc užili a odjížděli jsme zpět k domovu plni zážitků, s mnoha zajímavými informacemi.

 

Helena Boušková, Mgr. Jitka Broulíková 


 

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 28 2019
Expired!

Leave a comment