Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


SMART Centrum interaktivní výuky

SMART Centrum interaktivní výuky a SMART škola

Základní škola a mateřská škola Krouna se dne 15.10.2009 jako teprve pátá škola v České republice stala SMART centrem interaktivní výuky a SMART školou.

SMART Centrum interaktivní výuky je nositelem nových myšlenek a moderní styl výuky je naplňován vedením školy i každým jednotlivým učitelem. Aktivně tedy naplňuje inkluzívní model výuky a reformu školy za pomoci moderních technologií.
SMART Centrum interaktivní výuky
je škola otevřená, komunikativní a tyto prvky zapracované do ŠVP aktivně realizuje. Učitelé i další pedagogičtí pracovníci se cíleně vzdělávají, rozvíjí a jsou flexibilní vzhledem k okolnímu světu a novým podmínkám. Výuky na této škole probíhá způsobem, který rozvíjí v žácích nové dříve neznámé kompetence tolik potřebné pro uplatnění se v moderním světě 21. století.
SMART centrum interaktivní výuky je zároveň SMART školou společnosti AV MEDIA, a.s.

V rámci realizace projektu Vzdělání 21 probíhalo na přelomu října a listopadu 2010 v naší škole jako jedné z pouhých 3 škol v celé ČR natáčení videomateriálů o realizaci interaktivní výuky v běžné výuce.

Výsledný videoklip v délce přibližně 4 minuty ve formátu wmv si můžete prohlédnout zde (vzhledem k velikosti souboru 237 MB doporučujeme v případě pomalejšího připojení stažení souboru do PC – např. přes pravé tlačítko myši – a následné spuštění z Vašeho počítače)

Několik snímků z videoklipu:

 

 

Přehled Smart Center interaktivní výuky najdete zde .

 

 

   
   

 

SMART škola podporuje využívání moderních technologií ve výuce a užívá postupy práce s interaktivní tabulí SMART Board a dalšími moderními pomůckami, jako jsou hlasovací systémy či digitální jazykové laboratoře, způsobem, který zvyšuje aktivní roli žáka ve vyučovacím procesu. Své postoje a zkušenosti a aktivní přístup k interaktivní výuce různými způsoby sdílí s ostatními školami ve svém okolí.

 

SMART Technologie, které Vám naše škola může předvést přímo ve výuce:
– interaktivní tabule SMART Board (v různých typech a různých montážích)
– žákovský hlasovací systém SMART Response
– digitální jazyková laboratoř ROBOTEL
– vizualizéry SMART

U všech uvedených technologiích Vám zdarma:
– zodpovíme Vaše dotazy
– umožníme Vám i pedagogům Vaší školy shlédnutí jejich využití přímo ve výuce
– budete si je moci sami vyzkoušet
– umožníme Vám diskuzi s našimi učiteli, kteří uvedené technologie využívají
– zprostředkujeme Vám kontakt s prodejci AV Media a se specializovanými pracovníky
– v případě, že si technologie zakoupíte, pomůžeme Vám v jejich integraci do výuky ve vaší škole
– poskytneme konzultace a poradenství

V případě zájmu proškolíme v akreditovaných kurzech Vaše pedagogy pro práci s uvedenými technologiemi.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Říj 17 2009
Expired!

Leave a comment