Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Stávka 9.6.2008

Na základě stanoviska absolutní většiny pedagogických i provozních zaměstnanců základní školy se ZŠ Krouna připojuje k celostátní stávce zaměstnanců škol a školských zařízení, která se uskuteční dne 9.6.2008. V tento den bude základní škola pro žáky zcela uzavřena, mimo provoz bude i školní družina a pro žáky ZŠ (a ani pro stávkující zaměstnance) nebude vařit školní jídelna. Omlouváme se rodičům za případné komplikace, ale chtěl bych podotknout, že zdaleka nejde jen o platy zaměstnanců škol. Ze všeho nejvíce jde o celkové financování školství, které je v ČR (na rozdíl například od úřednické byrokracie nebo od financování vrcholného státního aparátu) v zoufalém stavu.

1) Česká republika vydává na vzdělání přibližně 4,5% HDP – to je nejméně ze všech zemí EU a například mnohem méně než Rumunsko, Albánie, Rusko nebo i některé africké země. V meziročním srovnání výdaje ČR na školství reálně klesly o téměř 4%.

2) Vláda svým přístupem k financování školství nutí školy přenášet čím dál více nákladů na rodiče, a to v době všeobecné drahoty a růstu životních nákladů při stagnaci mezd. Než náš postup v souvislosti s nynější stávkou odsoudíte, zamyslete se, prosím, nad tím, zda v budoucnu opravdu chcete, aby Vaše děti nebo vnoučata ve školách učili pouze nevzdělaní lidé neschopní najít si práci někde jinde a ochotní proto pracovat za velmi nízké mzdy, zda byste chtěli platit plné ceny učebnic, které by dosahovaly řádů tisíců korun ročně (náklady na pracovní sešity jsme již museli od září 2008 přenést na rodiče), plné ceny za školní stravování (tj. okolo 50,- Kč na 1 oběd, dnes děti platí pouze cenu surovin – potravin) nebo poplatky za kdejaký školní či administrativní úkon, poplatek za konzultaci s učitelem nebo rodičovské sdružení, za vydání vysvědčení, za vydání a vyplnění přihlášky na SŠ, plnou cenu za pobyt dítěte ve školní družině (tj. okolo 800,- Kč měsíčně na jedno dítě), plnou cenu za pobyt dítěte v MŠ (tj. okolo 2000,- Kč měsíčně na 1 dítě), plnou cenu za kroužky a podobně. Toto vše bohužel čím dál více reálně hrozí.

3) Prosíme, podpořte nás. Zdaleka nejde jen o kantory nebo provozní pracovníky, jde hlavně o zajištění přístupu všech dětí (nejen těch z dobře finančně situovaných rodin) ke kvalitnímu vzdělání.

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 24 2008
Expired!

Leave a comment