Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Studium v systému DynEd 

Studium v systému DynEd           

V letošním školním roce jsme začali s žáky od pátého třídy do deváté třídy pracovat v programu DynEd. Tento program je žákům plně k dispozici od 1.10.2015 a budou ho aktivně využívat po celý školní rok. Cílem tohoto programu je podporovat děti v rozvoji jejich komunikačních dovedností v angličtině, které uplatní v praktickém životě. Učení je postaveno především na domácím samostudiu s využitím počítače, popřípadě tabletu. Samozřejmostí je podpora vyučujících.

DynEdu se věnujeme i v běžných hodinách angličtiny a to hlavně za účelem osvojit si prostředí programu, naučit se DynEd efektivně používat. S tím souvisí dodržování několika studijních doporučení:

    1) Frekvence studia (4x týdně po 30 min.), délka studia (2 hod/týden) a pravidelnost

    2) Aktivita ve výkladových lekcích – věty si nechávat opakovaně přehrávat, nahrávat se a následně se s originálem porovnávat

    3) Střídat lekce po cca 5-10 minutách, opakovat si starší učivo

    4) Každému Unitu věnovat dostatek času, ,nehnat se dopředu´´

    5) Nelpět na přesném významu slova/gramatiky

Každý žák se na základě vstupního testu zařadil do určitého jazykového stupně. Týdenní stanovený čas ke studiu jsou dvě hodiny. Každý vyučující anglického jazyka sleduje pokroky jednotlivých žáků. Sama za sebe mohu říci, že žáci se tohoto úkolu zhostili s nadšením, výuka s DynEd je baví a je pro ně zpestřením běžné výuky anglického jazyka. Někteří žáci velmi překvapili již výsledkem vstupního testu. Úroveň studia udává studijní skóre, které má rozmezí -6 (slabé) a +6 (výborné). Po prvních 14ti dnech aktivního využívání DynEd se výsledky našich žáků pohybují v rozmezí -4 do +3.  Průměrné výsledky třídy jsou níže v tabulce:

 

 

Další zajímavé informace nejen o programu DynEd najdete na webových stránkách http://www.dyned.cz

 

Helena Boušková

Událost je ukončena.

Datum

Říj 21 2015
Expired!

Leave a comment