UČEBNÍ PLÁNY 2009/2010

Učební plány určují kolik hodin se kterému předmětu v daném ročníku vyučuje.

Vysvětlivky:

Číslo udává počet hodin vyučovaných danému předmětu týdně, zkratka udává jméno vyučujícího.

Be

Mgr.

Beniačová Lenka

Fr

  Franklová Petra

Ku

 

Kušta Michal

Ky

Mgr.

Kyncl Josef

Nk

 

Nováková Martina

No

Mgr.

Novotná Věra

Pe

Mgr.

Pejchová Eva

Pz

Mgr.

Peňázová Miloslava

Mgr.

Sádovská Jana

Sch

Mgr.

Schmied Petr

Šm

Mgr.

Šmahelová Hana

Tl

Mgr.

Tlapák Roman

Ur

Mgr.

Urbanová Jitka

Že

Mgr.

Žežulková Lenka

UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ

1) Reedukaci vede Mgr. Novotná.

Reedukace se řídí vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se spec. vzd. potřebami nebo mimořádně nadaných. Reedukace probíhá formou hodin navíc buď v rámci běžných hodin Čj nebo po skončení jejich vyučování formou hodiny navíc a je zakotvena v individuálním vzdělávacím plánu žáka.

UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ

1) Reedukace i speciální následná péče byla z důvodu kritického nedostat financí ukončena, péči o integrované žáky zajišťují v mezích možností daných procesem výukou jednotliví vyučující.

2)  SM + SČj v 6.  ročníku  je  vždy 1x za 2 týdny a alternují navzájem

3)  V 6. ročníku si žáci volí mezi  předměty Inf a VDo

 

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 07 2009
Expired!

Leave a comment