Učební plány školního roku 2008/2009

Učební plány určují kolik hodin se kterému předmětu v daném ročníku vyučuje.

Vysvětlivky:

Číslo udává počet hodin vyučovaných danému předmětu týdně, zkratka udává jméno vyučujícího.

Be

Mgr.

Beniačová Lenka

Fr

  Franklová Petra

Ku

 

Kušta Michal

Ky

Mgr.

Kyncl Josef

Nk

 

Nováková Martina

Nz

 

Nováková Zuzana

No

Mgr.

Novotná Věra

Pe

Mgr.

Pejchová Eva

Mgr.

Sádovská Jana

Sch

Mgr.

Schmied Petr

Šm

Mgr.

Šmahelová Hana

Tl

Mgr.

Tlapák Roman

Ur

Mgr.

Urbanová Jitka

Že

Mgr.

Žežulková Lenka

UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ

1) Reedukaci vede Mgr. Novotná.

Reedukace se řídí vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se spec. vzd. potřebami nebo mimořádně nadaných. Reedukace probíhá formou hodin navíc buď v rámci běžných hodin Čj nebo po skončení jejich vyučování formou hodiny navíc a je zakotvena v individuálním vzdělávacím plánu žáka.

UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ

Reedukace pro II. stupeň byla z důvodu nedostatku financí pro rok 2008/2009 zrušena.           

1) SM + SČj v 6. ročníku je vždy 1x za 2 týdny a alternují navzájem.

2) V 6. ročníku si žáci volí mezi  předměty Inf a VDo.

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 18 2008
Expired!

Leave a comment