Úpravy věkových hranic ve školním stravování

V souvislosti s vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění dochází od 1.10.2011 ke změně struktury hranic stravného pro žáky MŠ i ZŠ. Dosavadní zjednodušené členění na žáky MŠ, 1. až 4. ročníku ZŠ a 5. až 9. ročníku ZŠ je nutné uvést do souladu s výše uvedenou vyhláškou, která přesně definuje hranice stravného nikoliv podle ročníku nebo třídy žáka, nýbrž podle věku dítěte.

 

Struktura a výše stravného od 1.10.2011:

 

Mateřská škola  
žáci do 6 let věku  
– stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 29,- Kč
– stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 24,- Kč
žáci ve věku 7 až 10 let  
– stravování celodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 33,- Kč
– stravování polodenní (přesnídávka, oběd) 28,- Kč
   
Základní škola  
stravování žáka ve věku 7 až 10 let (oběd) 23,- Kč
stravování žáka ve věku 11 až 14 let (oběd) 25,- Kč
stravování žáka ve věku 15 a více let (oběd) 26,- Kč

 

Do příslušné skupiny je žák zařazen již od 1.9.  školního roku, ve kterém dosáhne příslušné věkové hranice.

 

Od věku dítěte a jeho zařazení do jedné z výše uvedených kategorií se následně odvíjí i výživové normy (zjednodušeně velikost porce).

V praxi to znamená, že:

– pro šestileté a mladší děti v MŠ se nic nemění;

– sedmileté děti, tedy ty děti, které do 31.8. následujícího roku dosáhnou sedmi let (tj. ve většině případů děti po odkladu), budou mít porci i cenu oběda stejnou jako stejně staří prvňáčci v ZŠ (oběd dítěte v MŠ měl doposud hodnotu 19,- Kč, nově 23,- Kč, cena stravného se pro "odklaďáky" v MŠ zvýší o čtyři koruny)

– pro žáky I. až III. třídy ZŠ se nic nemění
– pro žáky IV. třídy ZŠ, kteří nejsou po odkladu nebo neopakovali ročník, se nic nemění

– žáci IV. tř., kteří do 31.8. následujícího roku dosáhnou deseti let (tj. těm, kteří jsou po odkladu nebo někdy opakovali ročník) se porce i cena oběda vyrovná se stejně starými dětmi vyšších ročníků

– pro žáky V. až VII. třídy ZŠ se nic nemění
– pro žáky VIII. třídy ZŠ, kteří nejsou po odkladu nebo neopakovali ročník, se nic nemění

– žáci VIII. tř., kteří do 31.8. následujícího roku dosáhnou patnácti let (tj. těm, kteří jsou po odkladu nebo někdy opakovali ročník) musíme porci oběda zvýšit podle vyhlášky, tím ale mírně vzroste i cena – o jednu korunu za oběd)

– žákům IX. tř., kteří do 31.8. následujícího roku dosáhnou patnácti let (tj. v podstatě všem) musíme porci oběda zvýšit podle vyhlášky, tím ale mírně vzroste i cena – o jednu korunu za oběd)

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Zář 25 2011
Události vypršely

Leave a comment