Úspěch našich žáků na festivalu vědeckých a technických projektů

Naše škola se prostřednictvím žákyň Evy Brožkové a Andrey Tuťálkové pod vedením Mgr. J. Urbanové zapojila do celostátní soutěže vědecko-technických projektů pod názvem Festival vědy a techniky. Tato soutěž probíhá pod zášťitou společnosti AMAVET a v Pardubickém kraji pod patronací Univerzity Pardubice. Cílem je podpořit u žáků základních škol zájem o vědecké a technické obory, jakými jsou matematiky, fyzika, chemie, biologie, stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika a podobně.
Naši zástupci si jako téma zvolili časově velmi náročnou a pracnou analýzu závislosti absence žáků na věku a na obci bydliště. Celý rok (od ledna 2008 do ledna 2009) prováděli podle třídních knih analýzu absencí žáků, a to po jednotlivých třídách a za období od r. 1998 do r. 2008. Celkem jim tam rukama prošlo 90(!) třídních knih a na záznamových arších se jim objevilo více než 1900 (slovy tisícdevětset!!!) záznamů. Výsledky pak analyzovaly v přepočtu na počet žáků z příslušné obce a v přepočtu na počet žáků příslušné třídy.

Výsledkem je rozsáhlý soubor dat, který ve velmi zjednodušeném grafickém vyjádření vypadá následovně (kliknutím na graf si jej otevřete v souboru pdf):

Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že největší absence mají ve většině ze zkoumaných roků v průměru žáci VIII. a IX. tříd a kupodivu i žáci třídy IV. Zejména u posledně jmenovaných se jedná o zvláštní jev, neboť následující ročníky (V. a hlavně VI. třída) se vyznačují prudkým poklesem absencí a nárůst nastává opět až od třídy sedmé.

Ze zkoumání závislosti absencí na obcích vyplynulo, že největší absence mají obvykle žáci z Kladna a z Otradova (u žáků z Pusté Kamenice byly výsledky zkresleny malým počtem žáků z této obce v uplynulých letech). zejména porovnání s žáky z Rychnova, kteří také musí do školy dojíždět) se jedná o zajímavé zjištění.

Výsledky výzkumu děvčata konzultovala se starosty některých obcí i s dětskou lékařkou a své závěry formulovala do výstupních závěrů.

A právě s popsaným projektem naše škola dosáhla velkého úspěchu. V okresním kole festivalu vědy a techniky, kterého se zúčastnilo celkem 35 projektů ze škol okresů Chrudim, Svitavy a Ústí n. Orlicí, které se konalo ve čtvrtek 5. února 2009 na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí, naše dívky obsadily vynikající 3. místo a postupují do krajského kola.
Nešlo přitom jen o to výsledky svého projektu ukázat, ale také si je obhájit před hodnotiteli, kterými byli většinou vysokoškolští, případně i středoškolští odborníci.

(Kliknutím na obrázky diplomů si je můžete prohlédnou)

Eva Brožková k tomu napsala:
"Přibližně v prosinci r. 2007 jsme s pomocí paní učitelky Urbanové začali pracovat na projektu, se kterým jsme ve čtvrtek 5 února reprezentovali naši školu na Festivalu vědy a techniky v Ústí nad Orlicí. Naše práce se zabývala zjišťováním absence a vypočítáváním toho, jakým způsobem závisí nemocnost na místě bydliště žáka nebo na jeho věku.
Na soutěž jsme jeli s panem ředitelem v jeho malém autíčku s projektem nad hlavami, což bylo sice velice zajímavé, ale o to méně pohodlné. Potom, co jsme přijeli, rozhýbali ztuhlou krční páteř a dostali se konečně do správné místnosti, zaujali jsme strategické místo naproti dveřím, kde by si nás každý určitě měl všimnout. Po rozbalení veškerých věcí jsme se uvelebili a čekali, co se bude dít. Následovalo zahájení, při kterém měli někteří lidé pár slov na úvod, ze kterých si však bohužel nic nepamatuji.
Potom porotci chodili a chodili a my jsme mluvili a mluvili a chodili a mluvili….
Po prohlédnutí několika prací se porota sešla a domlouvala se, jak je ohodnotit. A asi po dvou hodinách přišlo očekávané vyhlášení, podle kterého ze 35 projektů do krajského kola postoupilo 14 a my jsme byli 3., což nám udělalo velikou radost stejně jako krabička cukroví, kterou jsme dostali.
Už teď se těšíme, až za necelé dva měsíce pojedeme do Pardubic pokračovat v reprezentaci s projektem, který se do té doby chystáme ještě vylepšit."

Celému řešitelskému týmu projektu samozřejmě děkuji a přeji jim, aby svůj projekt do doby konání krajského kola dokázali dopracovat podle připomínek hodnotitelů a úspěšně naši školu reprezentovat i v krajském kole soutěže, které se bude konat koncem března 2009 v Domě techniky v Pardubicích.

 

Další fotografie najdete v naší  fotogalerii  

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Úno 07 2009
Expired!

Leave a comment