Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Úspěch našich žáků v okresním kole dějepisné olympiády

Okresní kolo dějepisné olympiády

V úterý 1.2.2011 se v Domě dětí a mládeže v Chrudimi uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku bylo Prehistorie výskytu nemocí a jejich léčení, Řecko, Řím a lékařství, Středověká medicína, Dějiny lékařství – doba pobělohorská do roku 1740, Dějiny lékařství – od osvícenských reforem do roku 1918, Dějiny lékařství   – od první republiky do poválečného období, Objevy a objevitelé – pokroky v medicíně

Propozice soutěže najdete zde .

Soutěže se zúčastnilo 34 žáků z 14 základních škol a víceletých gymnázií celého okresu.

Žáci naší školy dosáhli výborných výsledků:
Dominik Bělský, IX. tř., se umístil na 3. místě
Petr Hainc, IX. tř., se dělí o 12. až 14. místo a Ondřej Bouška, IX. tř., obsadil 16. místo

Všem žákům a zejména Dominikovi děkuji za vynikající reprezentaci školy a odvedenou práci.

Poděkování však patří i Mgr. Janě Sádovské, která je na olympiádu připravovala.

Opětovně se tak potvrzuje, že krounská škola dokáže žáky pro další studium velmi dobře připravit a že odchody dětí na víceletá gymnázia jsou zbytečným vytrháváním žáků nejen z kolektivu spolužáků a známého prostředí školy, ale i z dětského světa vrstevníků.
Výsledky této olympiády opět prokázaly, že víceletá gymnázia zcela ztratila smysl, neboť na prvních místech
(stejně jako u většiny ostatních soutěží)  se téměř vždy a opakovaně umisťují žáci základních škol. Přitom víceletá gymnázia pracují pouze s těmi nejlepšími žáky, které si po 5. ročníku "stáhnou" ze základních škol. Kvalitní základní školy, ke kterým naše škola určitě patří (což potvrzují výsledky plošného testování škol), však i potom dokážou se zbývajícími žáky pracovat na vysoké úrovni.
Výborní žáci dosáhnou výborných výsledků na každé škole, tedy i na víceletých gymnáziích. Je však otázkou, zda by na kvalitní základní škole nedosáhli výsledků ještě lepších a navíc bez nutnosti měnit po 5. ročníku školu.


 


Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Úno 02 2011
Expired!

Leave a comment