Volby do školské rady – výsledky

V pondělí 13.11.2017 se uskutečnily volby člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ a za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ.

 

Volba člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu byli navrženi 3 kandidáti.

Ve voličském seznamu bylo celkem zapsáno 262 oprávněných voličů z nichž se voleb zúčastnilo 14 voličů. Účast tak činila 5,34%. Výsledky voleb jsou následující:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

14

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

14

Počet platných hlasů     

14

 

Výsledky

Bc. Martin Vtípil, Krouna     

9 hlasů

Mgr. Dana Laštůvková, Kladno 4 hlasy
Veronika Sodomková, Krouna 1 hlas


Členem školské rady při ZŠ Krouna za skupinu zákonných zástupců žáků byl na období 2018 – 2020 zvolen pan Bc. Martin Vtípil z Krouny.
 

 

Volba člena školské rady při ZŠ Krouna za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu byl navržen 1 kandidát.

Ve voličském seznamu bylo celkem zapsáno 15 oprávněných voličů z nichž se voleb zúčastnilo 12 voličů. Účast tak činila 80%. Výsledky voleb jsou následující:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

12

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

12

Počet platných hlasů     

12

 

Výsledky

Mgr. Miloslava Peňázová     

12 hlasů

 

Za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ byla zvolena Mgr. Miloslava Peňázová
 

 

 

Za zřizovatele je za člena školské rady na období 2018-2020 jmenována paní Zdeňka Skalová.

 

 

První zasedání školské rady se uskuteční v období od 11. do 20.12.2015.

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 14 2017
Expired!

Leave a comment