Výborné výsledky vzdělávání naší školy

Výborné výsledky vzdělávání naší školy

 

V úterý 4.1.2011 škola obdržela výsledky celokrajského testování žáků IX. tříd. Tyto testy prostřednictvím firmy Scio pro všechny základní školy na území Pardubického kraje zajistil Krajský úřad s cílem zajistit podklady pro přijímací řízení na střední školy a porovnat úroveň jednotlivých škol. Testy žáci psali začátkem prosince, a to v podstatě bez přípravy, neboť termín jejich skládání se dozvěděli pouhé 2  dny předem.

 

A jaké jsou tedy výsledky? Kliknutím na níže uvedené obrázky si je můžete zobrazit ve větším rozlišení.

 

Obecné studijní předpoklady (OSP)

 

 

Komentář: Žáci naší školy v této oblasti dopadli výborně. Jako škola patříme mezi 15% základních škol s nejlepšími výsledky

 

 

 

Český jazyk

 

 

 

 

Komentář: Žáci naší školy v této oblasti dosáhli vynikající úrovně. Jako škola patříme mezi 10% základních škol s nejlepšími výsledky a naše výsledky jsou srovnatelné s výsledky žáků víceletých gymnázii. Gymnázia však pracují s nejlepšími žáky, které si postahovala po pátých třídách ze základních škol. Naše výsledky jsou o tím cennější, že  podobných výsledků dosahujeme s běžnou třídou, ne pouze se třídami vybraných jedinců.

 

 

 

Matematika

 

 

 

Komentář: V této oblasti naši žáci dosáhli skutečně vynikajících výsledků a předstihli i průměrnou úroveň víceletých gymnazistů. Jako škola se v matematice řadíme mezi 10 základních škol s nejlepšími výsledky. Opět bych chtěl zdůraznit, že uvedených výsledků dosahujeme s běžnou třídou, tedy se třídou kde jsou jedničkáři, ale i čtyřkaři. Víceletá gymnázia mají přitom své třídy složené téměř výhradně z jedničkářů. Přesto naše děti dopadly lépe.

 

 

Anglický jazyk

 

 

 

Komentář: Výsledky v testu z AJ byly silně ovlivněny tím, že jej naši žáci, na rozdíl od žáků víceletých gymnázií, skládali on-line na počítačích. Přesto i v této oblasti jsme dopadli lépe než většina základních škol.

 

 

 

Z výsledků naší školy mám velikou radost a poděkování patří všem pedagogům školy, kteří se po celých 9 let žákům intenzivně věnovali. Jsem také rád, že se potvrdilo, že přechody žáků na víceletá gymnázia jsou zcela zbytečné, neboť i naše škola dokáže žákům zajistit vysokou kvalitu vzdělání a to bez vytrhávání dětí z jejich kolektivů a od kamarádů a bez nutnosti odjíždění do Hlinska nebo do Skutče.

 

 

Mgr. J. Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 04 2011
Expired!

Leave a comment