Vyhlášení karantény pro žáky I. třídy ZŠ a pro děti a pedagogy třídy starších dětí MŠ

Vyhlášení karantény pro žáky I. třídy ZŠ a pro děti a pedagogy třídy starších dětí MŠ

Předávám informaci KHS:

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

Váš syn/dcera  byl/a  ve styku s osobou covid pozitivní, proto  je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (25.11.2020) s pozitivně testovanou osobou, tj.

do 5.12.2020  včetně.

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (25.11.2020) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 10ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží. 

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitele základní školy, Rozhodnutí o karanténě.

 Elektronická žádanka na RT – PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi 5. až 7. den, nejpozději 10. den do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

 V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

Mgr. Adriana Plíšková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro ÚP Chrudim a Pardubice
Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Územní pracoviště Chrudim
Čáslavská 1146
537 32 Ch r u d i m

 

Do karantény tak okamžikem zveřejnění vstupují:
– všichni žáci I. třídy, kteří ve dnech 20. až 25.11.2020 (stačí i jeden z těchto dnů) byli ve škole
– všechny děti ze třídy starších dětí MŠ, které ve dnech 20. až 25.11.2020 (stačí i jeden z těchto dnů) byli ve školce
– pedagogičtí pracovníci ve třídě starších dětí MŠ

Pro žáky I. třídy je tak od 30.11.2020 nejméně do 4.12.2020 obnovena dálková výuka, pokyny k ní budou zveřejněny na nástěnce třídy v systému bakaláři.

 

Mgr. Josef Kyncl

Událost je ukončena.

Datum

Lis 27 2020
Expired!

Čas

9:55
Kategorie