Vyhlášení výtvarné soutěže

Výtvarná soutěž
 

ZŠ a MŠ Krouna vyhlašuje III. ročník výtvarné soutěže pro děti z mateřských a základních škol (1. – 5. ročník). V letošním školním roce pod názvem „Z ŘÍŠE ROSTLIN“. Rostliny oplývají množstvím barev a struktur, poskytují nám velké možnosti estetického vnímání. Zaměřte se na barvy přírody jako celku i na barvy jednotlivých přírodních tvarů. Při výtvarném zpracování můžete použít více námětů a technických postupů. Výtvarné vyjádření přírodních forem je možné dotvořit a doplnit i figurálním motivem, ke květinám dokreslit i drobný hmyz, podobně také ptáky na větvích stromů atd.

Náměty a motivy
– barvy přírody
– les, stromy, keře
– květinová zahrada a záhon
– polní rostliny, trsy trav apod.
– květy v květináči, kytice (je možné spojit s figurálním motivem)

Techniky
– malba – temperové a vodové barvy, malba suchým pastelem do mokré
   plochy
– kresba – kresba dřívkem, štětcem, perem, kresba do mokrého podkladu,

   lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kresba křídou
– koláž
– monotyp a dotváření
– vystřihování

Výtvarné práce (uveďte – jméno autora, věk, třídu, školu a název práce) odevzdejte V. Novotné do 30.5.2011, a to buď osobně nebo prostřednictvím třídních učitelů nebo poštou na adresu ZŠ a MŠ Krouna, Mgr. Věra Novotná, Krouna 303, 53943 Krouna.

V týdnu od 6.6. do 10.6.2011 proběhne výstava vybraných prací v internetové galerii na webových stránkách ZŠ Krouna. Všichni návštěvníci našich webových stránek budou mít možnost hlasováním určit pořadí dětských prací. Zároveň se v tomto týdnu uskuteční výstava všech prací zaslaných do soutěže. Podrobnosti ke hlasování a k výstavě budou včas zveřejněny na webových stránkách školy.
Těšíme se na vaše práce.

 

 

Mgr. Věra Novotná
 

Událost je ukončena.

Datum

Bře 27 2011
Expired!

Leave a comment