Výpisy z vysvědčení

Ve školním roce 2010/2011 budou za 1. pololetí žákům opět místo vysvědčení vydávány podle § 51 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon) výpisy z vysvědčení. Jejich náležitosti upravuje § 2 vyhl. 223/2005 Sb. Výpis se od "ostrého" vysvědčení liší tím, že je vytisknut jednostranně na obyčejném kancelářském papíru a obsahuje pouze údaje za 1. pololetí, avšak ve stejném rozsahu jako řádné vysvědčení. Výpis bude žákům ponechán (tj. nebudou jej vracet do školy) a na konci školního roku jim bude vydáno řádné vysvědčení, na kterém budou uvedeny údaje za obě školní pololetí.
Pozor! Žáci se slovním hodnocením z některého z předmětů obdrží k běžnému výpisu (který mohou později vyhodit) navíc "ostrý" list "B" obsahující text slovního hodnocení za 1. pololetí. Tento list "B" je nutné uschovat, neboť na konci školního roku žák dostane za obě pololetí "ostré" vysvědčení typu list "A" a k tomu list "B" již jen za druhé pololetí. Bez listů "B" za obě pololetí je vysvědčení typu list "A" však neplatné.

Důvodem vydávání výpisů je vzájemné sladění počítačového programu, tiskárny a blanketů SEVT, kdy dotisk 2. pololetí do prázdných okének je velmi obtížný. Poměrně velké množství vysvědčení se nám navíc v pololetí vracelo zpřehýbaných nebo pomačkaných tak, že je tiskárna při dotisku nedokázala zpracovat a vysvědčení musela být tisknuta znovu na nový blanket.

 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Led 28 2011
Expired!

Leave a comment