Vzdělávací výsledky naší školy

Naše škola, stejně jako tisíce jiných základních škol v celé republice, obdržela v těchto dnech výsledky celostátního testování vědomostí, dovedností a znalostí žáků devátých tříd, které celostátně proběhlo 29. ledna 2008. Tehdy žáci za dozoru zkušebních komisařů zpracovávali jednotné, ministerstvem školství zadané testy, které měly ukázat, jakých výsledků žáci po devítileté školní docházce dosáhli. Zkouška se skládala z testů z matematiky, českého jazyka a z všeobecných dovedností a v naší škole se jich účastnilo 17 žáků IX. třídy. V rámci celé České republiky se testů zúčastnilo přes 68.000 žáků, v rámci Pardubického kraje potom více než 4.600 žáků devátých tříd.

Výsledky, kterých naše škola dosáhla, jsou v matematice vzhledem k ostatním školám vynikající, v české jazyce a studijních dovednostech potom srovnatelném s výsledky ostatních škol v ČR. Přesto i tak, podle dostupných údajů, dosáhli naši žáci jedny z nejlepších vzdělávacích výsledků ze škol v širokém okolí.

Smutnou skutečností však je, že 3 žáci naší devítky k testování zejména u českého jazyka přistoupili velmi nezodpovědně a zčásti úmyslně, zčásti svojí lajdáckostí hrubě srazili celkový průměr třídy i školy. Jak jinak si vysvětlit situaci, že žáci (2 dvojkaři a 1 trojkař) v testech zcela propadli přičemž jeden se ani netajil tím, že test vyplnil systémem A – B – C – D – A – B – C – D atd. Tento jejich přístup je pro mne proto velikým zklamáním.

Tabulka výsledků:

Z 17 žáků se nad celostátním průměrem umístilo:
– v matematice 14 žáků (82,4% žáků),
– v českém jazyce 5 žáků (29,4% žáků),
– ve studijních dovednostech 10 žáků (58,8% žáků).

Nejlepší žáci:

Poděkování za dosažené výsledky patří ale všem žákům, kteří se snažili, všem pedagogům školy, kteří se od I. až do IX. tř. na jejich vzdělávání podíleli, a samozřejmě i rodičům, kteří dětem vytvořili podmínky ke studiu.

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Dub 19 2008
Události vypršely

Leave a comment