Zahájení výuky ve šk.r. 2014/15

Výuka ve školním roce 2014/2015 bude zahájena v pondělí 1.9.2014 v 7.30 hodin. Vzhledem k odjezdům autobusů a ke skutečnosti, že školní jídelna první školní den pro žáky ještě nevaří, bude výuka ukončena v 8.30 hodin.

Rozmístění tříd, učeben a třídní učitelé:

Třída: Třídní učitel: Kmenová učebna: Umístění učebny:
I. Mgr. Šmahelová Hana 22 1. patro, západ
II. Mgr. Novotná Věra 23 1. patro, západ
III. Mgr. Broulíková Jitka 10 přízemí, východ
IV. Nováková Martina 46 2. patro, východ
V. Mgr. Peňázová Miloslava 27 1. patro, východ
VI. Mgr. Urbanová Jitka 45 2. patro, východ
VII. Mgr. Sádovská Jana 21 1. patro, západ
VIII. Mgr. Tlapák Roman 44 2. patro, východ
IX. Mgr. Schmied Petr 26 1. patro, východ

Žádáme žáky od II. třídy výše, aby si již první den do školy přinesli přezůvky a ráno se v šatně přezuli. Žáci I. třídy, jejich rodiče a další hosté přezůvky samozřejmě na první školní den mít nemusí.

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 23 2014
Události vypršely

Leave a comment