Zahájení výuky ve šk. roce 2008/2009

Výuka ve školním roce 2008/2009 bude zahájena v pondělí 1.9.2008 v 7.30 hodin. Vzhledem k odjezdům autobusů a ke skutečnosti, že školní jídelna první školní den pro žáky ještě nevaří, bude výuka ukončena v 8.30 hodin.

Rozmístění tříd, učeben a třídní učitelé:

Třída: Třídní učitel: Kmenová učebna: Umístění učebny:
I. Mgr. Novotná Věra 23 1. patro, západ
II. Nováková Zuzana 27 1. patro, východ
III. Mgr. Šmahelová Hana 22 1. patro, západ
IV. Mgr. Žežulková Lenka 46 2. patro, východ
V. Mgr. Beniačová Lenka 10 přízemí, východ
VI Mgr. Tlapák Roman 44 2. patro, východ
VII. Mgr. Schmied Roman 26 1. patro, východ
VIII. Mgr. Urbanová Jitka 45 2. patro, východ
IX. Mgr. Sádovská Jana 25 1. patro, východ

Mgr. Kyncl Josef

Událost je ukončena.

Datum

Srp 18 2008
Expired!

Leave a comment