Zahájení výuky ve školním roce 2021/22 v ZŠ – organizační informaceVýuka ve školním roce 2021/22 bude zahájena ve středu 1.9.2021 v 7.30 hodin. Vzhledem k odjezdům autobusů a ke skutečnosti, že školní jídelna první školní den pro žáky ještě nevaří, bude výuka ukončena v 8.30 hodin.

Výuka ve školním roce 2021/22 bude zahájena v úterý 1.9.2021 v 7.30 hodin. Vzhledem k odjezdům autobusů a ke skutečnosti, že školní jídelna první školní den pro žáky ještě nevaří, bude výuka ukončena v 8.30 hodin.

Důležité informace:
1) vzhledem k problematické situaci s onemocněním covid-19 omezujeme počet rodinných příslušníků doprovázejících žáka 1. třídy na nejvýše 2 osoby; prosíme však rodiče žáků 1. třídy, aby zvážili, zda by jako doprovod do třídy nepostačoval 1 rodinný příslušník. Kvůli velké koncentraci dospělých osob na malém prostoru žádáme všechny doprovázející rodiče, aby:
a)  před vstupem do budovy školy i před vstupem do učebny použili připravenou dezinfekci na ruce
b) po celou dobu pobytu ve škole měli nasazený respirátor (při pořízení fotodokumentace jej na chvíli odložíte)

2) žádáme žáky od II. třídy výše, aby si již první den přinesli do školy přezůvky a ráno se v šatně přezuli. Žáci I. třídy, jejich rodiče a další hosté přezůvky samozřejmě na první školní den mít nemusí.

Rozmístění  tříd, učeben a třídní učitelé:

Třída Třídní učitel Kmenová učebna Umístění učebny
I. Mgr. Novotná Věra 23 1. patro
II. Mgr. Šmahelová Hana 22 1. patro
III. Mgr. Nutilová Dana 46 2. patro
IV. Mgr. Kadeřábková Marika 27 1. patro
V. Mgr. Broulíková Jitka 10 přízemí
VI. Mgr. Sádovská Jana 21 1. patro
VII. Mgr. Tlapák Roman 44 2. patro
VIII. Mgr. Laštůvková Dana 26 1. patro
IX. Mgr. Urbanová Jitka 45 2. patro

 

 

 

Testování žáků:
Testování žáků na covid19 proběhne následovně:
– žáci II. až IX. třídy se budou testovat 1.9.2021; 6.9.2021 a 9.9.2021 vždy 1. vyučovací hodinu
– žáci I. třídy se budou testovat 2.9.2021; 6.9.2021 a 9.9.2021 vždy 1. vyučovací hodinu
– pokud žák nebude v uvedených termínech a časech ve škole, přihlásí se k testování v ředitelně školy ihned po svém příchodu do školy
– o případných dalších termínech testování rozhodne následně hygienická stanice nebo MŠMT
– děti budou testovány obvyklými antigenními testy
– testovat se nebudou muset děti, které:
   a) doloží, že mají 14 dnů od dokončeného očkování (přinesou kopii certifikátu)
   b) mají méně než 180 dnů od pozitivního testu na covid19 (potvrzení od lékaře nebo přeposlat SMS; děti, které toto doložily do 30.6.2021 znovu dokládat nemusí)
   c) doloží negativní výsledek testu z odběrového místa (u antigenních testů starý nejvýše 72 hodin, u PCR testu nejvýše 7 dnů)
– soukromé testování doma a zasílání fotografii nebo samotných testů s výsledkem nelze bohužel akceptovat
– zákonní zástupci žáků 1. ročníku mohou po předchozí dohodě být přítomni u testování svého dítěte, tento požadavek sdělte prosím škole nejpozději den předem
– specifické případy (např. požadavek na asistenci zákonného zástupce u testování žáků 2. a vyšších ročníků) budeme řešit individuálně, vždy je potřeba školu kontaktovat nejméně den předem
– v případě pozitivního výsledku antigenního testu bude žák přesunut do izolační místnosti, kde vyčká do doby, než si jej vyzvednou rodiče; následně rodiče s dítětem absolvuji kontrolní PCR test, do doby jeho výsledku bude dítě doma
– v případě pozitivního kontrolního testu budou přijata další opatření pro třídu dle konkrétních pokynů hygienické stanice

Roušky, respirátoty, tělesná výchova, zpěv:
1) Žáci s negativním výsledkem testu, očkovaní žáci nebo žáci po prodělaní nemoci:
– ve třídách bez ochrany dýchacích cest
– ve společných prostorách školy, tj. chodby, toalety, šatny, jídelna (mimo vlastní konzumace jídla) s rouškou nebo respirátorem
– běžná účast na tělesné i hudební výchově včetně zpěvu

2) Žáci, kteří odmítnou testování a nedoloží svou bezinfekčnost jiným způsobem:
– po celou dobu pobytu ve škole (tj. i při výuce) s rouškou nebo respirátorem
– při konzumaci svačiny nebo oběda musí být o samotě nejméně 1,5 m od ostatních osob, nesmí se svačinou popocházet
– při tělesné výchově nesmí ve vnitřních prostorách cvičit, při hudební výchově nesmí zpívat

3) Žáci, kteří odmítnou testování, nedoloží svou bezinfekčnost jiným způsobem a odmítnou po celou dobu pobytu ve škole (tj. i při výuce) být s rouškou nebo respirátorem se nebudou moci výuky účastnit, budou muset zůstat doma a doplňování učiva budou muset zajistit zákonní zástupci ve stejném režimu, jako když je dítě nemocné. Dálková výuka pro tyto žáky nebude školou zajišťována.

Manuál MŠMT je ke stažení zde. 

 

Mgr. Josef Kyncl

 

Událost je ukončena.

Datum

Srp 24 2021
Expired!

Čas

20:00
Kategorie